REKLAMA

Rząd planuje uproszczenie oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia

2020-08-07 16:03
publikacja
2020-08-07 16:03
fot. Gorodenkoff / Shutterstock

Rząd przyjął w piątek projekt ustawy, która umożliwi całkowitą elektronizację procesu opiniowania inwestycji w ochronie zdrowia i uprości formalności. Rozszerzy się krąg podmiotów leczniczych, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji będzie warunkiem dofinansowania i uzyskania kontraktu z NFZ.

Rada Ministrów – jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu – przyjęła w piątek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Regulacja zakłada pełną elektronizację i uproszczenie procesu oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia.

"Rozszerzamy krąg podmiotów leczniczych, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ. Takie rozwiązania umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych w sektorze zdrowia" – wskazano w komunikacie CIR.

Wprowadzona będzie całkowita elektronizacja procesu opiniowania inwestycji w ochronie zdrowia. Wnioski będą składane i procedowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ma to przyspieszyć postępowanie i uprościć procedury objęte OCI.

Uproszczony zostanie formularz wniosku o wydanie OCI. Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów. Umożliwi to ocenę inwestycji jako jednej spójnej całości.

Regulacja zakłada włączenie nowych podmiotów do procedury uzyskiwania OCI. Dla podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pozytywna OCI będzie warunkiem uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz otrzymania dofinansowania do inwestycji ze środków publicznych. Chodzi o zobowiązanie wielu podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, do uzyskiwania OCI w systemie IOWISZ.

Regulacja przewiduje też nowe warunki ubiegania się o OCI. "Znosimy konieczność ubiegania się o OCI w przypadku drobnych inwestycji – nieprzekraczających 2 mln zł. Tym samym opiniowaniu nie będą podlegać niewielkie inwestycje (np. zakup drobnego sprzętu diagnostycznego), które w małym stopniu wpływają na rozwój rynku usług medycznych" – wskazało CIR.

Planowane jest też m.in. wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł, co spowoduje eliminację wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej oraz zapewni optymalny wybór inwestycji podlegających OCI.

Nowelizacja zakłada, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym powołanym przy ministrze zdrowia.

"Utworzenie komisji zwiększy efektywność kontroli nad inwestycjami o wysokiej wartości. Komisja zapewni bardziej efektywną i profesjonalną kontrolę wniosków dotyczących najbardziej kosztochłonnych inwestycji, w znacznym stopniu oddziałujących na rynek usług medycznych" – wskazało CIR.

W skład komisji wejdzie po jednym przedstawicielu wskazanym przez szefa KPRM i prezesa NFZ oraz ministrów (działowych): finansów, rozwoju regionalnego i zdrowia.

OCI będzie ważna przez 3 lata od dnia jej wydania (obecnie opinie są wydawane bezterminowo). Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki