Rząd chce umorzyć ponad 39 mld zł długu FUS

Umorzenie w przyszłym roku Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych ponad 39 mld zł długu, który FUS miał spłacić budżetowi w marcu 2017 r., zakłada m.in. projekt ustawy okołobudżetowej na 2017 r., którym we wtorek zajmie się rząd.

(fot. STANISLAW KOWALCZUK / )

Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r., czyli ustawy okołobudżetowej. Jest on ściśle związany z przyjętym przez rząd projektem budżetu na przyszły rok. Przewiduje zmiany w kilku ustawach.

Założono m.in. wprowadzenie przepisu dotyczącego umorzenia pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. W uzasadnieniu wyjaśniono, że chodzi o kwotę 39 mld 151 mln 886 tys. zł.

"Zgodnie z wystąpieniem prezesa ZUS, z uwagi na wysoki poziom zadłużenia FUS wobec budżetu państwa, aktualną sytuację Funduszu oraz prognozy średnio- i długoterminowe, fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2017 r. pożyczek. W przyjętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planie finansowym FUS nie przewidziano spłaty przedmiotowych pożyczek" - napisano w uzasadnieniu. Zaznaczono, że umorzenie to pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej.

Ministerstwo Finansów zaproponowało w projekcie zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 2 tys. 917,14 zł.

W projekcie uregulowano też kwestię dotyczącą przekazywania środków z Funduszu Pracy m.in. na staże lekarskie. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, 1 mld 32 mln 721 tys. zł zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. Zgodnie z projektem w 2017 r. staże te i szkolenia będą w całości finansowane z Funduszu Pracy.

Projekt ustawy okołobudżetowej obejmuje też przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych. Zgodnie z projektem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2012 r. Przewidziano też, że wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych zostanie utrzymana, co do zasady, na poziomie roku 2013. W uczelniach, w których fundusz wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu z powodu ograniczenia zatrudnienia, odpisy będą dokonywane w niższej wysokości. Zastrzeżono ponadto, że wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie będzie niższa niż ustalona na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto projekt zakłada, że składka związana z uczestnictwem w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z projektem, w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

W projekcie zaproponowano ponadto przesunięcie o jeden rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że przewidziane w projekcie ustawy okołobudżetowej zmiany zmniejszą wydatki budżetu państwa o nieco ponad 2 mld zł.

Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec września projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przyszłoroczny deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 325,2 mld zł, wydatki - 384,6 mld zł. Wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł.

Zdaniem rządu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB. (PAP)

mmu/ son/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 1 ~MordoTyMoja

Przestańmy pieprzyc o reformie emerytur. Każda kolejna to kolejne okradanie emerytów z należnych świadczeń. Ćwierć wieku nieudacznych rządów styropianu i starczy. Skonfiskować majątki, pozbawić obywatelstwa i raz na zawsze wykopać z kraju.

! Odpowiedz
0 0 ~hkfcgc

Wracaj do mocodawcó, ruski trolu.

! Odpowiedz
5 8 ~Bubu

Jeśli chcemy zobaczyć w przyszłości nasze emerytury to głosujmy wyłącznie na polityków , którzy są przeciwnikami trwonienia kasy z budżetu. Precz z politykami popierającymi zadłużanie Polski! Jeśli chcemy skończyć ja Grecy (na żebrach) to głosujmy na Populizm i Socjalizm!

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
10 7 ~Zadzior

Ile jeszcze lat będzie to wina Tuska?

! Odpowiedz
11 16 ~fus

umorzyli im długi, teraz będą od nowa mogli przelewać kasę na budowę swiatyni opatrznosci....
kazdy emeryt jak będzie umieral z glodu to bedzie mogl tam pojsc sie pomodlic.

! Odpowiedz
2 21 ~kreatywność

Liczby robią wrażenie , ale to tylko kreatywna księgowość.
Prawdziwą kreatywnością może pochwalić się KRUS. Średnie wypłacane świadczenie to 1142 zł , w tym 56 zł pochodzi ze składek ,reszta to "dotacja" od współobywateli ,odkładająca się w postaci długu budżetowego.

! Odpowiedz
4 6 ~MacGawer

Nie ma się czym ekscytowac. Doplata z budzetu do jednego emeryta KRUS i ZUS jest niemal identyczna. Tyle tylko, że na jednego emeryta KRUS składa się 1 rolnik, a na ZUS-owskiego pracują 3 osoby. Jak myslisz co się stanie gdy ZUS dojdzie do poziomu KRUS i na emeryta będzie pracowała jedna osoba? Pytanie retoryczne bo ta sytuacja jest niemożliwa, system wyłoży się duuuużo wcześniej. Dla budzetu ZUS jest równie kosztowną piramida finansową co "emerytury obywatelskie" z KRUS. Z ta różnicą iż KRUS nie zabija przedsiębiorczości! IMHO gdyby jakiś polityk miał jaja to dawno skończylby z fikcja "ubezpieczen społecznych" i wprowadzić prostą zasadę: niskie i jednakowe dla wszyskich składki w zamian za niskie i jednakowe dla wszystkich emerytury.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil