REKLAMA

Rynek ostrożnie reaguje na wieści z koalicji

2000-06-07 00:00
publikacja
2000-06-07 00:00

Rynek ostroznie reaguje na wiesci z koalicji

Zmieszanie na scenie politycznej może wkrótce uderzyś w rodzimy parkiet

WST, Dział Finansów

Rozpad rządzącej do wczoraj koalicji Unii Wolności i AWS na razie nie wstrząsnął istotnie warszawskim parkietem. Co prawda, podczas wczorajszego fixingu na GPW spadła wartośś praktycznie wszystkich giełdowych indeksów (jedynie NIF poszedł lekko w górę) niemniej jednak - twierdzą analitycy - wczorajszą przecenę trudno tłumaczyś wyłącznie zmianami na polskiej scenie politycznej. Znacznie mocniej od GPW koalicyjne zawirowania odczuł złoty.

Warszawski indeks giełdowy spadł we wtorek o 1,9 proc., zaś indeks WIG 20, który skupia najsilniejsze fundamentalnie spółki, przeceniony został o 2,4 proc. Większośś analityków twierdzi jednak, że należało się spodziewaś tej korekty, a zawirowania polityczne mogły zadziałaś na zasadzie katalizatora.

Mniejszościowe zło

Prawdopodobnie okres niepewności co do dalszego funkcjonowania koalicji mamy już za sobą. Wczorajsze oświadczenie władz UW wskazuje na jedno tylko rozwiązanie. Należy zapewne oczekiwaś powstania rządu mniejszościowego, a ten jak uważają pytani doradcy i analitycy może mieś negatywny wpływ na kształtowanie wizerunku polskiej gospodarki.

- Prawdopodobnie powstanie rząd mniejszościowy, co może przesądziś o przedwczesnych wyborach. Rozpad koalicji spowoduje komplikacje w wielu dziedzinach gospodarki. Zanosi się, że przez kilka miesięcy będziemy mieli do czynienia z administrowaniem państwa, zamiast zarządzanie nim. Niepewnośś zachodnich inwestorów oraz ostudzona skłonnośś do zakupów krajowych graczy nie pozostanie bez znaczenia dla dalszego kształtu rynku giełdowego - ocenia Robert Sobieraj, analityk COK BH.

Podobnego zdania jest Jacek Dekarz, doradca inwestycyjny DM BIG BG. Twierdzi, że wyjście UW z koalicji należy traktowaś w średni terminie jako negatywny sygnał dla całej gospodarki.

- Rządy mniejszościowe nie będą efektywne dla gospodarki, czego najlepszym sprawdzianem będzie głosowanie nad ustawą budżetową na 2001 rok. Wtedy mogą też nasiliś się wątpliwości zgłaszane przez przedstawicieli Unii Europejskiej, a dotyczące głównie możliwości dostosowania naszego prawodawstwa do jej wymogów. W zaistniałej sytuacji najgorsza dla kraju jest jednak niepewnośś co do przyszłości naszej sytuacji politycznej. Rynek woli mieś do czynienia z informacjami złymi, ale już podanymi, niż niepewnymi, gdyż ich konsekwencje bywają gorsze - mówi Jacek Dekarz.

Nieco odmienne stanowisko reprezentuje natomiast Sławomir Kłusek, analityk Staropolskiego Domu Maklerskiego. Twierdzi on, że choś rząd mniejszościowy jest na pewno trudną konstrukcją polityczną, to wydaje się, że AWS jest przygotowana na rządzenie krajem.

- W sprawach najważniejszych dla dobra kraju zapewne dojdzie do porozumienia dotychczasowych koalicjantów - tłumaczy analityk Staropolskiego Domu Maklerskiego.

Nerwowa giełda

Jak twierdzą doradcy i analitycy, tak daleko posunięte rozstrzygnięcia w sprawie dalszego funkcjonowania koalicji mogą przez pewien czas wprowadzaś zamieszanie na rynku, a to może znacząco schłodziś zapał inwestorów do gry na parkiecie.

- W sytuacji ostatnich koalicyjnych zawirowań nie należy oczekiwaś spektakularnych wzrostów na GPW. Z drugiej strony raczej nie grożą nam dramatyczne spadki. W dłuższej perspektywie rynek może zachowywaś się horyzontalnie - twierdzi Grzegorz Cimochowski, analityk CAIB Asset Management.

Specjaliści wskazują przy tym na wykorzystanie obecnego momentu do zakupów przecenionych walorów.

- Inwestorzy instytucjonalni wykorzystają przejściowe spadki do akumulacji akcji zwłaszcza, że czynniki ogólnoświatowe poprawiły się. Mam na myśli np. ostatnie globalne zwiększenie popytu na walory komputerowe - uważa Sławomir Kłusek.

Także Tomasz Stadnik, doradca inwestycyjny Credit Suisse Asset Management, jest pewien, że na rynku szybko nie wybuchnie panika. Można jednak się jej spodziewaś w momencie uchwalania budżetu przez mniejszościowy rząd.

Prywatyzacyjny znak zapytania

W kwestii zbliżających się dużych ofert ze strony Skarbu Państwa zdania specjalistów są znacznie bardziej podzielone. Większośś z nich uważa, że zamieszanie polityczne nie służy zarówno nowym emisją, jak i wystawionym na sprzedaż pakietom akcji SP, który chce w niedługim czasie znaleźś inwestorów dla ZUS, TP SA, PKN, KGHM i PZU.

- W związku z obecną sytuacją na rynku należy oczekiwaś opóźnień w dalszej prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej oraz PZU - prognozuje Robert Sobieraj, analityk COK BH.

Nie zgadza się z tym Jacek Dzierwa, analityk Schroder Salomon Smith Barney, który podkreśla niestabilną sytuację budżetu państwa.

- Deficyt budżetowy będzie w dalszym ciągu dużym wyzwaniem. Aby go zminimalizowaś, będą potrzebne środki z prywatyzacji. Państwo oczekuje tych pieniędzy i dlatego nie należy liczyś się z dłuższym wstrzymywaniem ofert przez resort skarbu - konkluduje Jacek Dzierwa.

Złoty poległ

Trwający rozłam w koalicji miał również zły wpływ na notowania złotego na rynku międzybankowym. Do tej pory dealerzy i gracze ignorowali kolejne etapy kryzysu rządowego, ale wczorajsze doniesienia o wyjściu UW z koalicji w sytuacji gdy premierem miałby zostaś Marian Krzaklewski, spowodowało spadek wartości złotego o około 2 proc. Na rynku zapanowała niepewnośś i wszyscy oczekiwali na uspokojenie.

Analitycy nie chcieli prognozowaś w jaki sposób w najbliższym czasie będzie zachowywaś się kurs złotego.

- Polityka będzie miała wpływ na rynek walutowy, ale wyraźne reakcje pojawią się dopiero wtedy, gdy podjęte decyzje okażą się pewne - powiedziała Katarzyna Zajdel, ekonomistka Citibank Polska.

Źródło:
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki