REKLAMA

Rubicon Partners SA: Zbycie akcji spółki zależnej

2019-12-19 19:28
publikacja
2019-12-19 19:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-19
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Zbycie akcji spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 30 września 2019 r., Zarząd Rubicon Partners SA (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zbył 100% akcji spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA (dalej: RPCF) za łączną cenę 4.112 tys. zł na rzecz spółki Rubicon Partners Holding Sp. z o.o., kontrolowanej przez osoby fizyczne – menadżerów RPCF. Umowa została zawarta za pośrednictwem domu maklerskiego. Zgodnie z treścią zawartej umowy sprzedaży akcji, cena zostanie zapłacona w ratach. Pierwsza rata płatna jest do dnia 24 grudnia 2019 roku, a ostateczne rozliczenie ceny nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. W celu zabezpieczenia zapłaty ceny na rzecz Emitenta nabywca akcji ustanowi zastaw na 100% akcji stanowiących przedmiot transakcji. Wartość księgowa zbywanych akcji wynosi 4.318 tys. zł, w związku z czym, po rozliczeniu transakcji Emitent zanotuje 206 tys. zł straty księgowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-19 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki