REKLAMA
WAŻNE

Rubicon Partners SA: Zawarcie umów pośrednictwa w nabyciu akcji spółki Novavis SA

2020-09-07 20:26
publikacja
2020-09-07 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Zawarcie umów pośrednictwa w nabyciu akcji spółki Novavis SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners SA („Rubicon", „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 września 2020 roku zawarł Umowy pośrednictwa sprzedaży akcji spółki Novavis SA z Domem Maklerskim Banku BPS SA („Umowy pośrednictwa”) w wyniku których doszło do nabycia łącznie 4 780 000 akcji spółki Novavis SA w tym:
 4 100 000 akcji od Marshall Nordic Limited (w tym: 1 037 898 akcji imiennych serii D i 3 062 102 akcje na okaziciela serii E );
 420 000 akcji na okaziciela serii E od Pana Pawła Krzyształowicza – Członka Zarządu Emitenta;
 260 000 akcji - od 3 osób fizycznych (w tym: 132 727 akcji imiennych serii D i 127 273 akcji na okaziciela serii E).
Nabycie wyżej wymienionych akcji nastąpiło po cenie 11,00 PLN za każdą akcję.
Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. nabytych od Marshall Nordic Limited na rzecz Rubicon nastąpi po wydaniu akcji Novavis S.A. będących przedmiotem umowy sprzedaży akcji, co będzie miało miejsce do dnia 30 października 2020 roku. Jednocześnie zgodnie z Umową inwestycyjną, o której Rubicon informował w raporcie bieżącym nr 41/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku, przejście własności akcji Novavis S.A. na Rubicon nastąpi po spełnieniu się warunku zawieszającego tj. po zapłacie części ceny sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Rubicon w ramach potrącenia wzajemnych wierzytelności.
Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. od pozostałych podmiotów na rzecz Rubicon nastąpi po wydaniu akcji Novavis S.A. będących przedmiotem umowy sprzedaży akcji, co będzie miało miejsce do dnia 30 października 2020 roku. Zarząd Rubicon nie wyklucza, że także w tym przypadku dojdzie do potrącenia wzajemnych wierzytelności.
Wobec powyższego, spółka Rubicon Partners S.A. informuje jednocześnie, że zostały zrealizowane kolejne etapy Umowy inwestycyjnej opisane w wyżej wymienionym raporcie tj. zrealizowany został punkt c oraz d tj. zgłoszone do KRS zostały zmiany w Radzie Nadzorczej, Zarządzie oraz Statucie oraz zawarte zostały Umowy sprzedaży akcji Novavis S.A. pomiędzy Spółką a Marshall Nordic Limited.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki