REKLAMA

Rubicon Partners SA: Rezygnacja Członka Zarządu Rubicon Partners SA oraz rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA

2019-10-31 17:42
publikacja
2019-10-31 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Rubicon Partners SA oraz rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners SA . ("Emitent" „Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2019 r. Członek Zarządu Pan Grzegorz Golec złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 31 października 2019 r.

Jednocześnie, Zarząd spółki Rubicon Partners informuje, że w dniu 31 października 2019 Pan Piotr Karmelita Członek Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA („Spółka Zależna”) złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce Zależnej ze skutkiem na dzień 31 października 2019 roku.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

W wyniku powyższcyh zmian, Zarząd spółki Rubicon Partners SA jest jednoosobowy i reprezentowany przez Pana Piotra Karmelitę – Prezesa Zarządu.

W przypadku Spółki Zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA, skład Zarządu w wyniku wyżej wymienionej rezygnacji przedstawia się następująco:
Pan Grzegorz Golec – Prezes Zarządu,
Pani Elżbieta Kujawa – Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Piotr Karmelita Grzegorz Golec Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki