REKLAMA

Rubicon Partners SA: Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii B2 spółki Rubicon Partners S.A. w KDPW

2019-11-20 21:09
publikacja
2019-11-20 21:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii B2 spółki Rubicon Partners S.A. w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2019 roku, na wniosek Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) wydał oświadczenie nr 991/2019 dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW 3.820.500 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B2 Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oraz oznaczenia ich kodem PNFI0500129. Dzień Prawa Poboru to 22 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki