Rubicon Partners SA: Rejestracja akcji serii B2 w KDPW

2020-07-10 22:17
publikacja
2020-07-10 22:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-10
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Rejestracja akcji serii B2 w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners SA („Spółka", „Emitent") w dniu dzisiejszym, powziął informacje ze strony Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”), że w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW wydał oświadczenie z dnia 9 lipca 2020 r. („Oświadczenie”), w którym poinformował o zawarciu umowy z Emitentem o rejestrację w depozycie 3 820 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B2 pod kodem ISIN PLNFI0500145 . Termin rejestracji akcji serii B2 na rachunkach został wyznaczony na 13 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-10 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki