REKLAMA

Rubicon Partners SA: Odmowa wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI – decyzja KNF

2020-03-13 17:10
publikacja
2020-03-13 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Odmowa wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI – decyzja KNF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent"), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje od Pełnomocnika o otrzymaniu odmownej decyzji w zakresie wpisu do rejestru zarządzających ASI wydanej 3 marca 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Decyzja ta jest zgodna ze stanowiskiem Zarządu Spółki przedstawionym we wniosku do Komisji zgodnie z którym Zarząd stoi na stanowisku że prowadzona działalność nie kwalifikuje się jako działalność podlegająca wpisowi do rejestru zarządzających ASI.
Wniosek skierowany do KNF miał charakter ostrożnościowy z uwagi na brak w momencie jego złożenia jasnych interpretacji i stanowisk odnośnie alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Zgodnie z treścią decyzji, KNF stoi na stanowisku, iż wedle stanu prawnego i faktycznego obowiązującego w dniu wydania decyzji administracyjnej Spółka nie wykazuje cech właściwych dla instytucji zbiorowego inwestowania, w konsekwencji wobec braku wykonywania działalności właściwej dla zarządzających ASI, Spółka otrzymała zgodnie z oczekiwaniami decyzję odmowną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-13 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki