Rubicon Partners SA: Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta

2020-07-14 14:44
publikacja
2020-07-14 14:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners SA ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie § 5 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 14 lipca 2020 roku, zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta. Aktualnie, strona internetowa Emitenta znajduje się pod adresem: http://rpsa.com.pl. Wszelkie informacje zawarte na poprzedniej stronie internetowej znajdują się pod wyżej wymienionym nowym adresem strony internetowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki