REKLAMA

Rubicon Partners SA: Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych

2020-09-21 13:19
publikacja
2020-09-21 13:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rubicon Partners SA („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 21 września 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu spółek celowych NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o. oraz NG PV 5 Sp. z o.o. W każdym z tych podmiotów Emitent posiada 100% udziałów. Spółki celowe zostały powołane w celu zawarcia umów dzierżawy gruntów, na bazie których będą dewelopowane farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 120 MW. O planowanym zawarciu umów dzierżawy gruntów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2000 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Powołanie spółek celowych jest kolejnym etapem realizacji strategii, na bazie której Emitent w oparciu o kompetencje i doświadczenia Grupy Kapitałowej Novavis zamierza zbudować znaczący podmiot działający na rynku odnawialnych źródeł energii. Celem Emitenta będzie osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 150 - 200 mln zł rocznie przy istotnej marży operacyjnej. Osiągnięcie tego celu będzie wymagać dokapitalizowania spółek zależnych i pozyskania środków w postaci kapitału własnego i finansowania dłużnego, niezbędnych do realizacji projektu własnych farm fotowoltaicznych.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Piotr Karmelita Paweł Krzystałowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki