Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - czy zawsze korzystne dla pracownika?

Rozstanie pracodawcy z pracownikiem (albo odwrotnie) może być przeprowadzone na różne sposoby, w zależności od tego, jaka procedura postępowania w konkretnym przypadku zostanie wykorzystana.

Zdecydowanie "metodą" najprostszą jest rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron.

W art. 30 § 1 Kodeksu pracy - dotyczącym rozwiązywania umów o pracę, porozumienie stron wymienione jest w pkt 1 tego paragrafu.

Porozumienie stron - czyli zgodne oświadczenie bądź oświadczenia stron stosunku pracy, których wolą jest rozwiązanie umowy o pracę.

Czy jednak porozumienie stron jest rozwiązaniem dla obu stron jednakowo korzystnym, kto na nim zyskuje, a kto może stracić? - na to pytanie postaramy się odpowiedzieć.

Na początek kilka uwag ogólnych.

Porozumienie stron - jak to się robi?

Jeżeli już strony stosunku pracy chcą się rozstać i nie widzą przeszkód do zawarcia w tym przedmiocie porozumienia, muszą wykonać kilka czynności formalnych. Całość procedury w tym zakresie sprowadza się do:
- złożenia przez obie strony stosunku pracy oddzielnych oświadczeń woli co do zawarcia porozumienia stron (ale o treści wskazującej na istnienie u stron zgodnej woli do wykonania takiej właśnie czynności prawnej),
- złożenie oświadczeń woli przez obie strony na jednym dokumencie (najczęściej w praktyce stosowane),
- złożenie przez jedną ze stron wniosku o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem i akceptację tego wniosku przez drugą ze stron.

Co do formy...

Zasadniczo Kodeks pracy nie zastrzega dla rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron formy pisemnej. Oznacza to, że umowa może być rozwiązana w ten sposób również w drodze ustnego między stronami porozumienia, a nawet poprzez określone ich zachowania, z których jasno wynika zgodna wola rozstania się w tym trybie.

To, że porozumienie nie musi być spisane, wcale nie znaczy, że nie powinno. Forma pisemna jest zalecana dla ewentualnych celów dowodowych. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach zajdzie potrzeba okazania się takim dokumentem.

i treści...

Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy nie musi być rozbudowane treściowo. Ważne jest, aby zawierało oznaczenie stron, datę zawarcia porozumienia, oświadczenie stron i, oczywiście, ich podpisy.

Przyczyna zawarcia porozumienia nie musi być w jego treści wskazana, chociaż dla otrzymania określonych świadczeń (np. przedemerytalnego) może to być konieczne.

Data ustania stosunku pracy - to istotny element porozumienia. Dlatego powinna znaleźć się w jego treści. Jeżeli jednak zdarzy się, że strony nie dokonają jej określenia, przyjmuje się, że data zawarcia porozumienia jest datą rozwiązania umowy o pracę. Wynika z tego, że strony powinny przypilnować wpisania ustalonej przez nich daty rozwiązania stosunku pracy, o ile nie mają intencji rozstania się w dniu podpisania porozumienia.

Porozumienie stron - kiedy na plusie?

Są sytuacje, w których rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem jest korzystne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Jeżeli obie strony chcą szybko i bez zbędnych formalności rozstać się - bo np. pracownik znalazł nową pracę, zamierza zmienić swoje miejsce zamieszkania lub po prostu nie chce już pracować u swojego dotychczasowego pracodawcy - a pracodawca, który nie będzie z tego tytułu stratny, nie wnosi żadnych zastrzeżeń, jak też obie strony z powodu takiego rozstania nie poniosą ujemnych konsekwencji finansowych to rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem będzie dla nich korzystne i praktyczne.

A kiedy na minusie i dla kogo?

Nie da się ukryć, że na minusie (z powodu zawarcia porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę) przeważnie jest pracownik. Przepisy prawa pracy często bowiem uzależniają nabycie prawa do określonego świadczenia od sposobu i faktycznej przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Weźmy np. świadczenie przedemerytalne - jeżeli w treści porozumienia (i koniecznie w świadectwie pracy) nie znajdzie się wskazanie przyczyny jego zawarcia (w tym przypadku leżącej po stronie zakładu pracy), to nici ze świadczenia.

Podobnie jest z zasiłkiem dla bezrobotnych - będzie przysługiwał dopiero trzy miesiące po zarejestrowaniu w PUP, jeżeli porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę będzie zawarte bez wskazania przyczyny - dla potrzeb tego zasiłku - leżącej po stronie zakładu pracy lub związanej ze zmianą miejsca zamieszkania pracownika.

No i odprawy - prawo do nich nabywa się w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (wg ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych) "gołe", bez wskazania przyczyny porozumienie stron nie wystarczy więc, aby ją otrzymać.

Sumując powyższe

Pracowniku, jeżeli podpisując porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę, nie zadbasz o wskazanie przyczyny jego zawarcia (która najczęściej musi leżeć po stronie zakładu pracy, żebyś otrzymał określone świadczenie) i wpisanie jej na świadectwie pracy, to licz się z możliwymi stratami finansowymi.

Uwagi końcowe

Pracowniku, pamiętaj:

1) Nie musisz podpisywać porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę. Z porozumieniem jest podobnie jak z umową - nie ma podpisu pracownika, nie ma porozumienia.

2) Od porozumienia stron nie ma odwołania. Można jedynie powołać się na wady oświadczenia woli, w celu uchylenia się od skutków jego złożenia.

3) Realizacja pkt 2 wcale nie jest prosta. Zdenerwowanie czy brak wiedzy co do konsekwencji złożenia podpisu pod porozumieniem - to jeszcze za mało, aby uchylić się od prawnych skutków tej czynności prawnej. Dwa razy więc się zastanów, zanim złożysz swój podpis na takim dokumencie.

4) Przez porozumienie stron można rozwiązać każdą umowę o pracę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Agata Barczewska
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~monika

a jak ma się do tego co wyżej napisane takie rozwiązanie o pracę:
"&2.
1.strony rozwiązują umowy o pracę ,o której mowa w & 1 na mocy POROZUMIENIA STRON.
2.Pracodawca oświadcza ,że niniejsze porozumienie zostało zawarte z jego INICJATYWY."
Nadmieniam,że takie rozwiązanie umowy zostało niestety podpisane przez pracownika ( poprzez wprowadzenie go przez pracodawce w błąd) i pytanie jest czy taki dokument jest ważny...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~jola

Mam pytanie odnośnie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:
Sprawa wygląda tak że pracownik z inicjatywy pracodawcy podpisał rozwiązanie za porozumieniem stron które jest dla niego niekorzystne/zwykła głupota/
Problem w tym że być może wystąpiły podczas tego podpisania błędy oświadczenia woli.
Pierwsza sprawa to był jedyny sposób dla pracodawcy pozbyć się tego pracownika ponieważ jest on w okresie ochronnym i zostało mu 4 lata do emerytury.
Podpisanie umowy nastąpiło w warunkach "pospiechu", pracodawca przyniósł porozumienie i powiedział że musi kogoś dziś zwolnić i to że będzie ten pracownik i musi to dziś podpisać/oświadczenie woli pod przymusem???/
Dodatkowo poinformował pracownika że jeśli mu będzie coś nie pasowało to mogą to podrzeć i spisać to na nowo, wg warunków potrzebnych dla pracownika dla uzyskania świadczeń przedemerytalnych.
Kolejna wada tego oświadczenia to to że osoba ta ma zalecone okulary do czytania i pisania i podpisała to porozumienie bez tych okularów, w pospiechu gdyż pracodawca już musiał mieć ten papier.
Nadmienię jeszcze, że pracodawca stosował do tej pory podobne praktyki np. w sytuacji podpisywania list urlopowych, szkoleń itp.
Dodam że przez okres całej pracy u tego pracodawcy pracownik nie otrzymał ani jednego dna urlopu nie wspominająć o ekwiwalencie za ten urlop co i tak było by przestępstwem
Pracodawca ubezpieczał pracownika od najniższej a płacił mu "do kieszeni dużo więcej"
zresztą każdy pracownik u niego tak ma
pomoże ktoś,
dzięki

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 12 ~KB

Witam
Czy na rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron ze strony pracownika musi być zawarty zwrot "Akceptuję" bądź "Wyrażam zgodę" czy też sam podpis zwierzchnika jest wiążący?

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl