REKLAMA

Rozliczenie środków na modernizację gospodarstw - do końca czerwca 2025 r.

2021-04-08 14:05
publikacja
2021-04-08 14:05
fot. John Lambeth / Pexels

W związku z wydłużeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dwa lata, rozliczenie inwestycji dotyczących modernizacji gospodarstw będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r. - zakłada projektowane rozporządzenie.

Chodzi o projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” (w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projektem tym zajmuje się obecnie rząd.

Według obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadą n+3, rozliczenie PROW 2014–2020 powinno nastąpić do końca 2023 r. Biorąc jednak pod uwagę wydłużenie realizacji PROW o dwa lata, zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r.

Projektowane rozporządzenie wprowadza też zmiany kolejności przyznawania pomocy. Dotyczy to sytuacji, gdy w tym samym czasie zostanie ogłoszony więcej niż jeden nabór wniosków w ramach różnych obszarów. W ramach działania "modernizacja" można było ubiegać się o środki na rozwój produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego, bydła mięsnego oraz m.in. na racjonalizację technologii produkcji, czyli np. na zakup ciągników i innych maszyn.

Do tej pory regulacja tej kwestii nie była konieczna, ponieważ pomoc mogła być przyznawana niezależnie od naborów odbywających się w ramach pozostałych obszarów, do wysokości limitów określonych dla danego obszaru.

Jak wyjaśnił resort rolnictwa, w związku z kończącą się realizacją PROW, w 2020 r. limity środków przeznaczonych na różne obszary zostały połączone. Dlatego teraz jest konieczne wskazanie, na co w pierwszej kolejności będą przyznawane pieniądze. Zdecydowano, że priorytetem będzie wsparcie hodowli prosiąt.

"Produkcja ta charakteryzuje się dużymi wymaganiami co do dostosowania budynków oraz jest jednym z najtrudniejszych rodzajów produkcji rolnej. Program od początku jego wdrażania był ukierunkowany na tego typu operacje, jednakże dotychczasowe efekty wsparcia oceniane są jako niewystarczające, ponieważ do 31.12.2020 r. zawarto jedynie 243 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 158 operacji" - czytamy w uzasadnieniu.

W następnej kolejności proponuje się wsparcie rozwoju produkcji bydła mięsnego (do końca grudnia 2020 r. zawarto 533 umowy w ramach tego obszaru, w tym zrealizowano 301) oraz mlecznego.

W ostatniej kolejności rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie na tzw. obszar D, czyli m.in. zakup maszyn. "Ukierunkowanie pomocy w tym przypadku jest bardzo szerokie, kluczowym aspektem jest wykazanie przez wnioskodawcę, że proponowana operacja wpłynie na poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie, co najmniej o 10 proc. dzięki poprawie ogólnych wyników gospodarstwa" - napisano w uzasadnieniu.

Ponadto, ze względu na końcowy etap realizacji PROW 2014–2020, w celu jak najpełniejszego wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia (w tym „Modernizacji gospodarstw rolnych”) planowane jest połączenie limitów środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw począwszy od naborów, które odbędą się w 2021 roku po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia.

Zmiana przepisów dotyczy 30,6 tys. beneficjentów. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rolnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki