Rośnie liczba skarg do PIP-u składnych przez cudzoziemców

redaktor Bankier.pl

Dyskryminacja płacowa, nielegalne zatrudnienie czy brak wynagrodzenia - to najczęstsze niechlubne praktyki polskich pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Oszukują głównie ci, którzy prowadzą mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy.

Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono przez PIP w 2016 roku w czasie 687 kontroli. Nieprawidłowości  dotyczyły 5186 osób. Cudzoziemcy coraz częściej nie pozostają obojętni na działania nieuczciwego przełożonego i zgłaszają sprawę do PIP-u. Tylko przez pierwsze 9 miesięcy 2017 roku wpłynęło 879 takich skarg.

Kontrole PIP polskich pracodawców

W 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 4 257 kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolą objęto 30,2 tys. cudzoziemców, z czego ponad 84 proc. dotyczyło obywateli Ukrainy.

Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie

wykonywali pracę w Polsce

Państwo

Liczba cudzoziemców, którym powierzono nielegalne wykonywanie pracy

Ukraina

4 982

Białoruś

54

Uzbekistan

54

Mołdawia

27

Wietnam

12

Rosja

10

Armenia

7

Chiny

3

Filipiny

3

Nepal

3

pozostałe

31

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie raportu Państwowej Inspekcji Pracy 

W czasie 687 kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku, które stanowiły 16,1 proc. wszystkich inspekcji, stwierdzono nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi. W 2015 roku odsetek ten był niższy i wyniósł 12,2 proc. Według rocznego sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy nielegalne zatrudnienie występowało w 2016 r. głównie w dużych aglomeracjach miejskich. Największe nasilenie zauważono natomiast w województwach: śląskim (36 proc.), pomorskim (27 proc.) oraz w mazowieckim (11 proc.). Najczęściej takie nieprawidłowości ujawniono w mikroprzedsiębiorstwach – 58 proc. oraz w małych firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników – 25 proc.

(fot. Piotr Malecki / FORUM)

Z corocznego raportu PIP można dowiedzieć się również, jakie prawa pracownicze są łamane przez pracodawców powierzających zajęcie cudzoziemcom. W przeprowadzonych kontrolach naruszenia dotyczyły:

  • przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  - 19,4 proc. (proc. cudzoziemców, wobec których naruszono przepisy),
  • powierzania pracy cudzoziemcowi na innych (gorszych) warunkach niż określone w oświadczeniu pracodawcy – 12,5 proc.,
  • przestrzegania przepisów dotyczących zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego – 12,2 proc.,
  • zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy 7,3 proc.,
  • wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach od określonych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę – 4,0 proc.,
  • pracy cudzoziemców na rzecz innego podmiotu niż te, który wystawił i zarejestrował oświadczenie – 3,7 proc.,
  • nieuwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę – 2,4 proc.,
  • niezawieranie na piśmie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – 1,8 proc.

Jakie problemy zgłaszają cudzoziemcy pracujący w Polsce

- Bardzo często mamy do czynienia z problemem dotyczącym stosunku pracy. Niestety często jest to związane z dyskryminacją płacową, nielegalnym zatrudnieniem lub całkowitym brakiem regulowania należności za pracę. Często jest to niewiedza, ale zauważamy również inne sytuacje, w których to pracownicy w pierwszym okresie swojego zatrudnienia godzą się, mimo posiadanej wiedzy na łamanie swoich praw, tłumacząc to sobie swoim pochodzeniem czy osobistą potrzebą posiadania jakiegokolwiek zajęcia. W tych przypadkach winny jest poziom świadomości prawnej – mówi w rozmowie z Bankier.pl Oksana Yuryk z Fundacji Ukraina.

Redakcja Bankier.pl zapytała Państwową Inspekcję Pracy, jak często cudzoziemcy składają skargi na swoich przełożonych. Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia, powiedział w rozmowie z Bankier.pl, że w 2017 roku do 11 września wpłynęło do PIP-u 879 skarg. – Dominującą tematyką skarg składanych przez cudzoziemców w 2017 roku były kwestie: niewypłacenia wynagrodzenia, braku na piśmie umowy o pracę, niewydania świadectwa pracy i nieterminowej wypłaty wynagrodzenia – wyjaśnia Leśniewski.

Najczęstsza tematyka i liczba skarg złożonych przez cudzoziemców

Przedmiot skarg

Liczba skarg

Niewypłacenie wynagrodzenia

290

Brak na piśmie umowy o pracę

115

Niewydanie świadectwa pracy

33

Nieterminowa wypłata wynagrodzenia

32

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych przekazanych przez Państwową Inspekcję Pracy

Jak wynika z informacji przesłanych do redakcji Bankier.pl, liczba skarg skierowanych przez cudzoziemców na polskich pracodawców systematycznie rośnie. W 2014 roku takie zażalenia wpłynęły od 102 osób, w 2015 roku od 271, a w 2016 roku od 500. Rok 2017 będzie rekordowy, ponieważ obecnie (stan na 11 września) takich skarg złożono już 879.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
5 11 ptak1976

Najwięcej cudzoziemców zatrudnionych nie legalnie jest w firmach transportowych. Polskie Litewskie i Rumuńskie urzędy fałszują prawo do jazdy z tych wydanych poza UE na te obowiązujące w UE. Wykonywane jest to w ciągu jednego dnia bez odbycia szkoleń i egzaminów według obowjązujących norm EU. Przypadki zatrudnionego w ten sposó na czarno cudzoziemca kierowcy są praktycznie nie do wykrycia gdyż wykonuje on transporty w krajach EU innych niż miejsce zatrudnien Firmy przewozowe zachodnie nie rozumieją skąd aż tak tania siła robocza we wschodniej EU i o to toczą spory.
80% firm przewozowych z Polski Romuni i Litwa posiada taką kadrę kierowców zawodowych. Dochodzi do tego że kierowcy którzy odbyli szkolenia i egzaminy w UE i za których opłacane są świadczenia są zwalniani narzecz zatrudnienianych na czarno cudzoziemców.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 2 cest_la_vie

Jezeli pracodawca nie wyplacil wynagrodzenia to ok, skarga prawidlowa, no ale kurcze jak zatrudnil na czarno to na bank jasno przedstawil sytuacje, wiec to troche chamskie posuniecie zglaszac pracodawce do PIP

! Odpowiedz
0 1 kc08

Jestem ciekaw, ile skarg do PIP jest i było składanych na firmę Milmex z Sosnowca, która od prawie 4 lat nie wypłaca wyngrodzeń legalnie zatrudnionym niepełnosprawnym pracownikom!!!

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl