"Robocze" święta dla niektórych pracowników

Większość pracowników może korzystać z wypoczynku w dniach ustawowo wolnych od pracy. W Boże Narodzenie, Wielkanoc czy inne ważniejsze święta zakłady pracy są zazwyczaj zamknięte lub znacznie ograniczają swoją działalność. Są jednak wyjątki od tej zasady - w niektórych branżach praca wykonywana jest z tym samym natężeniem, bez względu na występujące święta.

(ingimage.com)


Nie każdy może świętować

Niedziele i święta generalnie są dniami wolnymi od pracy (art. 1519 K.p.). Nie zawsze jednak pracownicy mogą skorzystać z gwarantowanego ustawowo świątecznego wypoczynku. Jest wiele branż, w których można pracować w niedziele i święta. Są one wymienione w art. 15110 K.p. (patrz ramka), ponadto dopuszczalność pracy w niedzielę częściowo wynika z art. 1519a K.p. Jak stanowi art. 1519a § 1 K.p. praca w handlu w święta jest niedozwolona. Zgodnie z art. 1519a § 2 K.p. powyższą regulację stosuje się również wtedy, gdy święto przypada w niedzielę. Z obu tych przepisów można wywnioskować, że pracownicy zatrudnieni w placówkach handlowych mogą pracować w "robocze" niedziele.

W tym miejscu należy zasygnalizować, że obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą zasad pracy w placówkach handlowych w niedzielę. Nowe przepisy (przewidujące m.in. pracę w handlu w 2018 r. tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca) mają wejść w życie 1 marca 2018 r.

Rekompensata za niedzielną pracę

Pracownikowi wykonującemu dozwoloną pracę w niedziele i święta (oprócz zatrudnionego w systemie pracy weekendowej) należy się rekompensata. W pierwszej kolejności za pracę w tym dniu trzeba zapewnić inny dzień wolny od pracy. Powinno to nastąpić:

  • w przypadku pracy w niedzielę - w ciągu 6 dni kalendarzowych przed lub po niedzieli, w której była świadczona praca,
  • w zamian za pracę w święto - do końca danego okresu rozliczeniowego.

Jeżeli zapewnienie rekompensaty za pracę w niedzielę we wskazanym terminie nie jest możliwe, dzień wolny powinien zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Brak możliwości udzielenia dnia wolnego w tym drugim terminie powoduje konieczność wypłaty stuprocentowego dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę. Z kolei dzień wolny za pracę w święto powinien zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest to możliwe, za pracę w takim dniu pracownikowi przysługuje stuprocentowy dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto (art. 15111 § 1 i 2 K.p.). W przypadku gdy święto przypada w niedzielę, pracodawca stosuje przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Inny kalendarz świąt

Przywołany już art. 15110 K.p. zawiera katalog wyłączeń od zasady, że niedziele i święta ustawowe są wolne od pracy. W katalogu tym są wymienieni m.in. pracodawcy, którzy do świadczenia usług wykorzystują środki komunikacji elektronicznej, a odbiorcami tych usług są firmy zagraniczne. Chodzi tu o takiego kontrahenta zagranicznego, u którego obowiązuje inny niż w Polsce terminarz świąt. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta, które dla odbiorcy zagranicznego są dniami powszednimi, dotyczy jednak tylko stanowisk, na których:

  • podejmuje się bezpośrednio czynności w celu wykonania usługi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych,
  • wykonuje się pracę zapewniającą możliwość świadczenia usług, o których mowa wcześniej (np. prace serwisowe).

Do prac objętych omawianym wyłączeniem należą m.in. usługi świadczone przy pomocy programów komputerowych jak np. poczta elektroniczna czy w ramach tzw. call center. Jeżeli wykonywane są w święto (lub w niedzielę), pracownik ma prawo do rekompensaty na zasadach ogólnych.

Dopuszczalna praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy dozwolona jest:

- w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
- w ruchu ciągłym,
- przy pracy zmianowej,
- przy niezbędnych remontach,
- w transporcie i w komunikacji,
- w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
- przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
- w rolnictwie i hodowli,
- przy pracach koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
zakładach świadczących usługi dla ludności,
gastronomii,
zakładach hotelarskich,
jednostkach gospodarki komunalnej,
zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
- w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, a ponadto w stosunku do pracowników świadczących prace:
polegające na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium RP, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1 K.p., są u niego dniami pracy,
zapewniające możliwość świadczenia powyższych usług.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 2017-12-18

PIT i CIT w najnowszych interpretacjach organów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne