REKLAMA

Resort cyfryzacji rozpoczął konsultacje projektu strategii cyberbezpieczeństwa

2019-08-06 08:34
publikacja
2019-08-06 08:34
YAY Foto

Resort cyfryzacji rozpoczął konsultacje projektu "Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024" - podało MC w komunikacie. Konsultacje potrwają do 16 sierpnia.

W dokumencie określono pięć celów szczegółowych. Pierwszym z nich jest rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC). Rozbudowany ma zostać również system wymiany informacji, co ma ułatwić kierowanie bezpieczeństwem narodowym.

Drugim celem strategii jest zwiększenie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz sektora prywatnego, jak również osiągnięcie zdolności do skutecznego zwalczania skutków incydentów.

"W ramach tego podpunktu opracowane zostaną m.in. Narodowe Standardy Cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzane będą także testy systemów i audyty" - napisano w projekcie.

Kolejnym celem jest "zwiększenie potencjału Polski w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa" - proponowane jest rozbudowanie zasobów przemysłowych i technologicznych. Dodatkowo mają zostać opracowane mechanizmy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Pozostałe cele strategii to rozwijanie świadomości społecznej w kierunku bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni oraz zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Strategia ma zostać przyjęta w formie uchwały Rady Ministrów i obowiązywać przez pięć lat. Koordynatorem jej wdrażania jest Minister Cyfryzacji. Po dwóch oraz po czterech latach od przyjęcia dokumentu ma zostać przeprowadzona analiza. Minister Cyfryzacji będzie zobowiązany do corocznego przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z postępów wdrażania strategii.

W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu Minister Cyfryzacji, przy współpracy m.in. z członkami Rady Ministrów oraz Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opracuje i przedstawi plan działań na rzecz wdrożenia strategii. W planie zostaną określone konkretne zadania oraz działania dla organów administracji rządowej, wraz z harmonogramem ich realizacji. W planie działań mają również zostać oszacowane koszty finansowania strategii.

Strategia zastąpi "Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polski na lata 2017-2022". (PAP Biznes)

kuc/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Cyberbezpieczeństwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki