Reprywatyzacja tak, ale inaczej

Zgodnie z ustawą reprywatyzacyjną, o zwrot majątku mogłyby ubiegać się osoby, którym odebrano go wyniku dekretów nacjonalizacyjnych w latach 1944-62 lub ich spadkobiercy. Ustawa obejmuje także przesiedleńców z terenów wschodnich, które Polska utraciła po drugiej wojnie światowej na rzecz ZSRR. Ustawa wprowadza jednak warunek, że do reprywatyzacji uprawnieni są jedynie ci poszkodowani lub spadkobiercy, którzy posiadali polskie obywatelstwo 31-ego grudnia '99-tego roku. Szefowa Kancelarii Prezydenta Jolanta Szymanek-Deresz, która przedstawiła stanowisko prezydenta, powiedziała, że prezydent zawetował ustawę, ponieważ przyjęty w niej sposób zwrotu własności byłym właścicielom jest sprzeczny z zasadami sprawiedliwości społecznej oraz równości obywateli wobec prawa. Dodała, że model reprywatyzacji zaproponowany w ustawie jest bardzo kosztowny. Sprawozdawca komisji nadzwyczajnej poseł Tomasz Wójcik z AWS powiedział, że odebranie majątku to były prawa PRL i komunizmu. Twierdzenie, że nie zwrócenie tego majątku leży w interesie państwa polskiego, jest argumentacją pokrętną, niezrozumiałą dla wolnego człowieka - powiedział poseł Wójcik. Wiesław Kaczmarek oświadczył, że SLD będzie głosował przeciwko ponownemu uchwaleniu ustawy reprywatyzacyjnej, a więc za wetem prezydenta. Podkreślił, że sprzeciw Sojuszu budzi zakres reprywatyzacji w części dotyczącej zwrotu majątku w naturze, osób uprawnionych do świadczeń reprywatyzacyjnych i skali kosztów. Marcin Libicki z AWS powiedział, że walczący o tę ustawę kierują się racjami moralnymi - chcą oni likwidacji skutków komunizmu w Polsce. Podkreślił, że jeśli prezydent wetując ustawę uznał ją za niezgodną z konstytucją, to powinien ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Jana Wyrowińskiego z Unii Wolności ustawa reprywatyzacyjna jest Polsce potrzebna. Unia Wolności będzie za odrzuceniem weta prezydenta do tej ustawy. Według Wyrowińskiego, jeśli ustawa reprywatyzacyjna nie zostanie ponownie uchwalona, to Polska pozostanie krajem podwyższonego ryzyka dla inwestorów zagranicznych. Bogdan Pęk powiedział, że PSL nie jest przeciwne reprywatyzacji, ale nie w formie, jaką proponuje obecna ustawa sejmowa. Jego zdaniem, ustawa ta naprawia krzywdy wąskiej grupy kosztem całego społeczeństwa. Podkreślił, że zobowiązania tej ustawy przekraczają możliwości finansów publicznych. Poseł Aleksander Hall powiedział, że SKL jest za odrzuceniem weta prezydenta i ponownym uchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej. Ta ustawa - powiedział Aleksander Hall - jest kompromisem między koniecznością naprawienia krzywd a możliwościami finansowymi państwa.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.