Raport: w usługach biznesowych w Polsce pracuje już 307 tys. osób

W ciągu roku zatrudnienie w usługach biznesowych w Polsce wzrosło o 10 proc., do 307 tys. osób - wynika z raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019”. Dodano, że w I kwartale 2020 r. w sektorze będzie pracować 336 tys. osób.

(Pexels)

W opublikowanym w środę raporcie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) opracowanym wspólnie z EY, Randstad Polska, Randstad Sourceright i JLL poinformowano, że liczba zatrudnionych w centrach usług BPO (outsourcingowe), SSC/GBS (usług wspólnych), IT, R&D (badawczo-rozwojowe) w Polsce w I kw. 2019 r. była o 10 proc. wyższa w porównaniu do I kw. 2018 r.

"Przybyło zatem 28 tys. miejsc pracy. W ciągu ostatnich trzech lat, dziennie tworzonych było średnio 85 nowych miejsc pracy w sektorze. Wzrost ten będzie się utrzymywał, a według najbardziej prawdopodobnego scenariusza, wielkość´ zatrudnienia w usługach biznesowych w Polsce w I kw. 2020 r. osiągnie poziom 336 tys. Ponad połowa, bo 55 proc. nowych miejsc pracy powstała w trzech największych ośrodkach usług biznesowych w kraju – w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu" - czytamy w publikacji.

Wiceprezes ABSL, dyrektor zarządzający Accenture Operations Wojciech Popławski zwraca uwagę, że firmy z sektora nie tylko stale zwiększają zatrudnienie, ale także podnoszą poziom i zakres świadczonych w kraju usług. Są to coraz częściej skomplikowane procesy wymagające odpowiednich umiejętności i wykształcenia zatrudnionych w sektorze pracowników. Badane firmy wskazały, że 60 proc. ogółu obsługiwanych przez siebie procesów to procesy zaawansowane i wiedzochłonne. Wskaźnik ten był zdecydowanie wyższy w grupie centrów IT/R&D i wyniósł 70 proc. Ponadto w porównaniu do 2018 r. zwiększył się udział stanowisk specjalistycznych w strukturze zatrudnienia centrów usług (o 5 p.p.).

Zgodnie z komunikatem centra nowoczesnych usług biznesowych wygenerowały miejsca pracy w blisko 50 miastach w Polsce, w tym dziewiętnastu, w których zatrudnienie w sektorze wynosi co najmniej 1 tys. osób. W 11 największych ośrodkach usług biznesowych w Polsce zatrudnionych jest 95 proc. pracowników branży.

"Zdecydowanym liderem pod względem zatrudnienia w sektorze pozostaje niezmiennie Krako´w. W krakowskich centrach usług pracuje 70 tys. osób, co przekłada się na blisko 23 proc. udział miasta w strukturze zatrudnienia branży w kraju. Ponad 56 tys. miejsc pracy sektor stworzył w Warszawie, a 47,5 tys. we Wrocławiu" - poinformowano.

Zdecydowana większość´ nowych miejsc pracy (70 proc.) wygenerowanych przez sektor w okresie I kw. 2016 r. – I kw. 2019 r. jest wynikiem zwiększenia zatrudnienia w funkcjonujących już centrach usług. Pozostałe 30 proc. to efekt nowych inwestycji. Wśród analizowanych głównych ośrodków usług biznesowych, największym procentowym wzrostem zatrudnienia w sektorze w ciągu ostatniego roku mogły pochwalić się Poznań i Katowice wraz z obszarem metropolitalnym. W obu liczba miejsc pracy wzrosła o 14 proc. rdr. W pierwszej trójce miast o największym wzroście znalazła się również Warszawa (wzrost 12 proc. rdr).

"Z kolei w ciągu ostatniego roku największa liczba nowych centrów usług powstała w Warszawie, Krakowie i Trójmieście – było to kolejno 15, 13 i 12 nowych inwestycji. Dokładnie to samo grono ośrodków charakteryzowało się największa? liczba? nowych inwestycji w poprzednim analizowanym okresie (od pocz. I kw. 2017 r. do końca I kw. 2018 r.). Wymienione ośrodki skupiają blisko połowę ogólnokrajowej liczby inwestycji w centra usług (45 proc.), które rozpoczęły działalność´ od początku 2018 r." - napisano

Autorzy raportu uważają, że sektor ma zdecydowanie największy wpływ na lokalny rynek pracy w Krakowie i Wrocławiu. "W obu tych ośrodkach można mówić o usługach biznesowych jako specjalizacji lokalnej" - dodano.

W raporcie wskazano, że sektor charakteryzuje duży odsetek zatrudnionych cudzoziemców - 14 proc. pracowników sektora to obcokrajowcy, co stanowi około 35 tys. osób. Struktura zatrudnienia w sektorze odznacza się również dużym odsetkiem młodych osób – 71 proc. pracowników to osoby w wieku do 34 lat.

Przyszły wzrost sektora w Polsce zapowiadają plany firm zrzeszonych w ABSL. Wynika z nich, że 85 proc. badanych przedsiębiorstw ma w planach zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Jest to wynik o 2 p.p. większy niż w badaniu z 2018 r. Ponadto 87 proc. centrów planuje w ciągu najbliższego roku poszerzenie zakresu swojej działalności.

"Jest to najwyższy odsetek od 2017 r. (włącznie). Wśród firm mających w planach rozszerzenie działalności większość´ bierze pod uwagę zarówno zwiększenie zakresu działalności o nowe procesy jak i o obsługę nowych rynków" - podkreślono.

Zwrócono uwagę, że zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie, zarówno ze strony lokalnych, jak i międzynarodowych firm jest siłą napędową polskiego rynku biurowego. "W rezultacie popyt brutto w 2018 r. osiągnął spektakularne 1,5 miliona mkw., z czego najemcy z sektora usług dla biznesu wygenerowali 25 proc., a biorąc pod uwagę jedynie rynki regionalne, była to aż połowa całkowitego wolumenu transakcji. Taka dynamika przekłada się na 400 000 mkw. wynajętych biur dla sektora w całej Polsce" - wyjaśniono.

Jak wskazano w komunikacie, podstawowym źródłem informacji na temat funkcjonowania firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce są wyniki ogólnopolskiego badania, które ABSL przeprowadził w I kw. 2019 r. W tegorocznym badaniu wzięło udział 200 firm zatrudniających w swoich centrach usług w Polsce łącznie 155 tys. osób, czyli 51 proc. pracowników sektora. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 karbinadel

Czy telefoniczni zawracacze d.... też się do tego zaliczają?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,7% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020

Znajdź profil