Raport o pomocy publicznej

Udzielona pomoc stanowiła szacunkowo 6,1 proc. wartości dodanej brutto w przemyśle i ok. 1,5 proc. Produktu Krajowego Brutto wobec 1,2 proc. w 1998 r. W 1999 r., podobnie jak w 1998 r., najczęściej udzielano pomocy w formie dotacji i subsydiów podatkowych (w 1998 r. stanowiły one 75,9 proc. pomocy ogółem, w 1999 r. - 86,0 proc.). Jeśli chodzi o pozostałe rodzaje pomocy, to odpowiednio: subsydia kapitałowo- inwestycyjne stanowiły 0,4 proc. i 2,6 proc., tzw. miękkie kredytowanie - 22,8 proc. i 8,2 proc., poręczenia i gwarancje kredytowe - 1,0 proc. i 3,2 proc. Sposób finansowania pomocy państwa w 1999 r. przedstawia się następująco: a) 34,9 proc. ogólnej kwoty pomocy stanowiły bezpośrednie wydatki ze środków publicznych (np. dotacje), b) 65,1 proc. ogólnej pomocy stanowiły uszczuplenia wpływów do budżetu (np. ulgi podatkowe, umorzenia, zaniechania poboru podatku). W latach poprzednich proporcje te kształtowały się odpowiednio: w 1997 r. - 31,3 proc. i 68,7 proc., w 1998 r. - 34,5 proc. i 65,5 proc. W 1999 r. z pomocy publicznej skorzystało 75.471 beneficjentów. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił pomocy 57.057 beneficjentom, co stanowi 75,6 proc. ogólnej liczby korzystających z pomocy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił pomocy 11.737 beneficjentom, a pozostałe instytucje 6.677. W 1999 r., w porównaniu z 1998 r., z budżetu państwa przeznaczono na pomoc publiczną w formie dotacji o 1.242,25 mln PLN więcej. W zeszłym roku największy przyrost udzielonej pomocy w formie dotacji odnotowano w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego - o 63,9 proc. oraz w produkcji metali - o 101,2 proc. Ponadto przyrost pomocy wystąpił także w pozostałym górnictwie i kopalnictwie - o 5,4 proc. i transporcie - o 0,2 proc. W pozostałych działach - poczta i telekomunikacja oraz maszyny i urządzenia gdzie indziej nie sklasyfikowane - zanotowano spadek udzielonej pomocy. W 1999 r. subsydia podatkowe stanowiły 53,2 proc. udzielonej pomocy. Ich wartość wzrosła w stosunku do 1998 r. o 42 proc. W strukturze subsydiów podatkowych największy udział miały ulgi podatkowe - 83,1 proc., a następnie umorzenia zadłużenia wobec funduszy - 6,3 proc., zaniechanie poboru podatku - 3,4 proc. oraz umorzenia zadłużenia wobec budżetu - 2,9 proc.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.