REKLAMA

Raport: Prywatne ubezpieczenia emerytalne cz. 2

2006-05-12 14:51
publikacja
2006-05-12 14:51

Prezentujemy drugą część raportu o prywatnych ubezpieczeniach emerytalnych, stanowiącą próbę omówienia spraw dotyczących zabezpieczeń, jakie powinny znajdować się w polisach, czy też wpływu relacji małżonków na OFE.

(...) Osoby, którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek w związku z wypłatą transferową części środków zgromadzonych na rachunku byłego współmałżonka, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na tym rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie:

  • złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;
    nie nabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
  • złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej
    - 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego dla celów emerytalnych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
    - 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r. Tak stanowi art. 129a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Reasumując, wypłata zgromadzonych środków nastąpi na Pani wniosek po uzyskaniu prawa do emerytury lub ukończeniu 60 lat, chyba że środki zgromadzone na otwartym rachunku w dniu zgłoszenia wniosku o ich wypłatę nie przekraczają 150% przeciętnego wynagrodzenia. Wówczas wypłata może nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. (...)


Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią raportu na temat prywatnych ubezpieczeń społecznych.

Źródło:
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki