Ranking brokerów forex według wyników klientów – IV kwartał 2016

zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Drugi raz działający na polskim rynku brokerzy forex opublikowali dane o wynikach inwestycyjnych swoich klientów. Dane dotyczą czwartego kwartału 2016 r. Na tej podstawie przygotowaliśmy ranking brokerów, którzy mogą poszczycić się klientami osiągającymi najlepsze wyniki inwestycyjne.

Obowiązek publikacji danych o odsetku klientów osiągających zyski lub straty wprowadziła w ubiegłym roku Komisja Nadzoru Finansowego, jako jedną z 16 wytycznych dla brokerów rynku forex. Wytyczne te zaczęły obowiązywać brokerów 30 września 2016 roku. Już na początku października poznaliśmy pierwsze dane o wynikach klientów z rynku forex za trzeci kwartał ubiegłego roku. Na tej podstawie przygotowaliśmy nasz pierwszy ranking brokerów forex według wyników klientów. Opublikowane w tym tygodniu wyniki za czwarty kwartał posłużyły nam do przygotowania drugiego rankingu.

Brokerzy udostępniają dane o odsetku klientów osiągających zyski i straty w podziale na różne kategorie. W wielu przypadkach są one identyczne, jednak niektórzy brokerzy stosują bardziej szczegółowe podziały. Przygotowując nasz ranking, zebraliśmy wyniki w pięciu podstawowych kategoriach występujących u niemal każdego z brokerów. Są to: CFD (kontrakty na różnice kursowe) walutowe, akcyjne, towarowe, indeksowe oraz CFD na obligacje i stopy procentowe.

Gorsze wyniki klientów brokerów forex

To co od razu rzuca się w oczy, analizując najnowsze wyniki, to fakt, że są one wyraźnie gorsze od tych zanotowanych w poprzednim kwartale. Odsetek klientów, którzy zarabiali, jest wyraźnie niższy w poszczególnych kategoriach. Dość napisać, że w poprzednim kwartale na 45 opublikowanych danych w poszczególnych kategoriach o odsetku zyskownych klientów, aż 26 obserwacji wynosiło co najmniej 40%. W ostatnim kwartale 2016 roku tylko 10 na 40 obserwacji z poszczególnych kategorii miało na początku przynajmniej liczbę „4”. Kategorie, w których odsetek zyskujących klientów przekracza 50%, można policzyć na placach jednej ręki. Także pod tym względem trzeci kwartał 2016 r. był wyraźnie lepszy – warto przypomnieć, że w kategorii CFD akcyjnych Noble Markets odnotowało wtedy 70% klientów zyskujących.

Są niestety kategorie kontraktów CFD, w których odsetek zyskujących klientów w żadnym biurze maklerskim nie przekroczył 40%. To oznacza, że co najmniej 60% klientów ponosiło straty. Taką kategorią są najbardziej popularne kontrakty walutowe. W kontraktach indeksowych i towarowych tylko liderzy swoich kategorii mogą pochwalić się odsetkiem klientów zyskujących na poziomie nieco przewyższającym 40%. Cała reszta brokerów podaje gorsze dane.

Analizę danych ułatwiłoby podawanie przez brokerów wyników łącznych, bez podziału na kategorie. Niestety, na taki krok zdecydował się jedynie TMS Brokers. Z opublikowanych przez tego brokera danych wynika, że 28,1% jego klientów zakończyło czwarty kwartał zyskiem, stratnych było 71,9% klientów.

Warto zauważyć, że choć gorsze, opublikowane dane są wciąż lepsze od wyników zbiorczych, publikowanych przez KNF za poprzednie lata, kiedy to jedynie 19% inwestorów na rynku forex miało odnotowywać zyski.

Opublikowana "paczka" danych jest dopiero drugą w historii. Wyniki klientów grających na foreksie mogą różnić się w zależności od poszczególnych kwartałów. Wzrost zmienności na rynkach pociąga zwykle za sobą większą polaryzację wyników inwestorów. W efekcie jest mniejszy odsetek inwestorów zarabiających, z tym że osiągają oni większe zyski, a większy jest odsetek inwestorów ponoszących straty, które także są większe.

Choć prezentowane wyniki są lepsze od wcześniejszych danych KNF, trzeba pamiętać, że w większość kategorii wyraźnie większy odsetek klientów ponosi jednak straty. Jeśli odsetek zyskujących klientów znajduje się w przedziale 30-40%, to 60-70% klientów notuje straty. Aktualne są zatem wszystkie ostrzeżenia KNF o „ryzyku poniesienia przez klienta znacznych strat finansowych, nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego oparte jest kwotowanie cen danego instrumentu pochodnego”.

Nie zalecamy także brać naszych rankingów jako wyznacznika przy wyborze brokera. Nie ma żadnej gwarancji, że jest jakiekolwiek przełożenie lepszych wyników aktualnych klientów danego brokera na wyniki nowych klientów tego brokera. 

Zmiany, zmiany, zmiany… w stawce brokerów forex

Zanim zaprezentujemy wyniki najświeższego rankingu, warto jeszcze wspomnieć o kolejnych zmianach, jakie zaszły na polskim foreksie w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Rynek dalej ulega przetrzebieniu. Po tym, jak w trzecim kwartale z oferowania usług na rynku forex wycofało się DM PKO BP, w czwartym kwartale kolejni dwaj brokerzy podjęli identyczną decyzję. W październiku poinformował o tym DM HFT Brokers, w listopadzie DM BZ WBK.

- Postępujące zmiany regulacyjne, ustawowe wymogi kapitałowe nakazujące utrzymywać domowi maklerskiemu bardzo wysokie fundusze własne (pozwalające na wzrost wolumenów transakcji) sprawiają, że w HFT Brokers musieliśmy dokonać wyboru dalszej, efektywnej ścieżki rozwoju – można było przeczytać w komunikacie HFT. Klientów tego brokera próbował przejąć XTB, jednak negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. XTB zdecydowało się zatem na specjalną promocję skierowaną dla klientów HFT Brokers. Z podobną inicjatywą wyszedł także TMS Brokers. Ostatecznie klienci HFT otrzymali specjalną ofertę przeniesienia rachunku do DM BOŚ oraz CMC Markets.

Natomiast decyzja DM BZ WBK została podjęta po przeprowadzeniu analizy potencjału poszczególnych segmentów rynków obsługiwanych przez brokera, który zapowiedział jednocześnie wzmacnianie swojej pozycji na rynkach regulowanych. Broker zaznaczył w komunikacie, że chodzi tu zarówno o GPW, jak i o rynki zagraniczne. Ponieważ DM BZ WBK wciąż oficjalnie działa (klienci mają czas na zamknięcie swoich pozycji do 20 stycznia) i opublikował wyniki klientów za czwarty kwartał, uwzględniliśmy je w niniejszym rankingu.

Ranking CFD na waluty

O kategorii CFD na waluty wspominaliśmy już wcześniej, odnotowując, że jest to jedyna kategoria, w które zabrakło biura maklerskiego mogącego się pochwalić odsetkiem zyskownych klientów na poziomie co najmniej 40%. Liderem kategorii jest Noble Markets, którego 38,83% klientów odnotowało zyski w czwartym kwartale poprzedniego roku. Na kolejnych stopniach podium uplasowali się CMC Markets i XTB. W porównaniu do poprzedniego rankingu, znaczny spadek odnotowała Bossa FX, foreksowa usługa DM BOŚ. Broker, który zajął w trzecim kwartale najwyższy stopień podium, tym razem wylądował na piątym miejscu. Dla Noble i XTB miejsca na podium w tej kategorii nie są nowością.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD walutowe
Noble Markets 38,83%
CMC Markets 37,00%
XTB 35,74%
BM Alior Bank 35,40%
BossaFX 35,35%
TMS Brokers 32,30%
mForex 31,22%
Admiral Markets 30,20%
DM BZWBK 26,00%

Ranking CFD na akcje

Także w kategorii CFD na akcje klienci Noble Markets zapewnili temu brokerowi pierwsze miejsce. Bardzo dobry odsetek 55% klientów tego biura maklerskiego zanotował na akcyjnych CFD zyski w czwartym kwartale. Nieczęstym odsetkiem przekraczającym 40% może pochwalić się także BossaFX – wynik blisko 42% zarabiających klientów zapewnił drugie miejsce. Ostatnie miejsce podium zajął CMC Markets - broker, którego jednym z akcjonariuszy jest amerykański bank Goldman Sachs. W tej kategorii pierwsza dwójka na podium jest taka sama jak w poprzedni rankingu. Tylko na trzecim miejscu XTB musiał ustąpić zagranicznemu konkurentowi.

W stawce tej kategorii nie klasyfikowaliśmy dwóch brokerów – DM BZ WBK i BM Alior Banku, które nie oferują usług inwestowania w CFD na akcje.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD akcyjne
Noble Markets 55,56%
BossaFX 41,98%
CMC Markets 36,00%
Admiral Markets 29,41%
TMS Brokers 27,90%
XTB 27,32%
mForex 17,24%
DM BZWBK bd
BM Alior Bank bd

Ranking CFD na towary

Trzecia kategoria i znowu powtórka – liderem jest Noble Markets. Tym razem 42,1% klientów brokera odnotowało zyski, zapewniając pierwsze miejsce w kategorii. Drugie miejsce z wynikiem 39,55% zajął BM Alior Banku (to najlepszy wynik brokera spośród pięciu kategorii), a trzecie miejsce z odsetkiem niespełna 39% zyskujących klientów zajęła BossaFX. W tej kategorii nie sklasyfikowaliśmy CMC Markets, ponieważ ten broker, w odróżnieniu od innych, publikuje wyniki podzielone na dwie podkategorie.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD towarowe
Noble Markets 42,10%
BM Alior Bank 39,55%
BossaFX 38,69%
TMS Brokers 36,00%
Admiral Markets 35,64%
mForex 35,32%
XTB 32,70%
DM BZWBK 26,00%
CMC Markets bd

Ranking CFD na indeksy

W tej kategorii ponownie zgromadziliśmy wszystkich 9 brokerów publikujących swoje wyniki. Zwycięzcą został wreszcie innym broker niż Noble Markets – to BossaFX, lider całego poprzedniego rankingu. Wynik 40,33% zyskujących klientów wprawdzie nie powala, ale mieści się w pierwszej ćwiartce najlepszych wyników kategorii. Nieznacznie gorsze wyniki od BossaFX zanotowali brokerzy zajmujący kolejne miejsca na podium – TMS Brokers z 39,3% i mForex z 39,18% zyskujących klientów.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD indeksowe
BossaFX 40,33%
TMS Brokers 39,30%
mForex 39,18%
Admiral Markets 38,19%
Noble Markets 38,02%
XTB 36,41%
CMC Markets 35,00%
BM Alior Bank 32,48%
DM BZWBK 31,00%

Ranking CFD na obligacje i stopy procentowe

W ostatniej kategorii wyniki opublikowało tylko siedmiu brokerów. Liderem w ostatnim kwartale był TMS Brokers, z imponującym jak na wyniki tego rankingu odsetkiem 62% zyskujących klientów. Drugie miejsce przypadło XTB z 53,78% zyskujących klientów, a trzecie miejsce usłudze mForex (foreksowa usługa mBanku) z 50% zyskownych klientów.

Jak widać, w kategorii CFD na obligacje i stopy procentowe klienci brokerów notują najlepsze wyniki. Trzech pierwszych brokerów może się pochwalić odsetkiem zarabiających klientów przekraczającym 50%. Nie jest to niespodzianka, także w poprzednim rankingu kategoria ta notowała najlepsze wyniki. Wpływ na to może mieć fakt, że kontrakty CFD na obligacje i stopy procentowe nie cieszą się zbytnim powodzeniem wśród inwestorów, ze względu na skomplikowaną materię inwestycyjną. Z tego względu aż czterech brokerów zaznaczyło w informacjach o wynikach swoich klientów, że publikowane dane mogą być niereprezentatywne, ponieważ zostały policzone na podstawie niewielkiej liczby klientów korzystających z usług brokerów. Być może inwestorzy z tej kategorii są bardziej wyedukowani i dzięki temu osiągają lepsze wyniki inwestycyjne niż inwestorzy z innych kategorii.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD obligacyjne i na stopę procentową
TMS Brokers 62,00%
XTB 53,78%
mForex* 50,00%
CMC Markets* 48,00%
BossaFX 40,95%
Noble Markets* 40,00%
BM Alior Bank* 33,33%
DM BZWBK bd
Admiral Markets bd
* dane niereprezentatywne

Ranking ogólny brokerów forex

Tak jak w poprzednim przypadku, pokusiliśmy się o przygotowanie prostego rankingu podsumowującego wyniki brokerów w poszczególnych kategoriach. Ze względu na brak danych źródłowych o liczbie zyskujących bądź tracących klientów, nie mogliśmy oprzeć się tutaj na prostym wyliczeniu odsetka z poszczególnych kategorii. Zdecydowaliśmy się więc na dość prostą metodę – przydzielenie punktacji od 10 do 2 punktów za miejsca zajęte przez brokerów w poszczególnych zestawieniach. Najwięcej punktów przyznawaliśmy za fotel lidera, najmniej za ostatnie miejsce. Na tej podstawie policzyliśmy średnią punktową.

Broker Średnia z zestawień*
Noble Markets 8,20
BossaFX 7,80
TMS Brokers 7,40
CMC Markets 7,00
XTB 6,20
mForex 5,80
Admiral Markets 5,75
BM Alior Bank 5,75
DM BZWBK 2,33
*brak danych w rankingu szczegółowym nie był punktowany i nie był brany pod uwagę do średniej w rankingu ogólnym

W drugim rankingu brokerów forex według wyników klientów zwycięzcą został Noble Markets ze średnią oceną 8,2 pkt. W porównaniu do poprzedniej edycji, broker awansował o jedno miejsce, pokonując poprzedniego lidera BossaFX, który tym razem zajął drugie miejsce, ze średnią oceną 7,8 pkt. Skład podium uzupełnia TMS Brokers ze średnią oceną 7,4 pkt, awansując z 5. miejsca w poprzednim rankingu.

Na drugim końcu, podobnie jak w poprzednim rankingu, widzimy odchodzący z rynku DM BZ WBK z wynikiem 2,3 pkt. Ponownie jest to wynik znacznie odstający od reszty stawki w rankingu, w którym wyprzedzający DM BZ WBK brokerzy Admiral Markets (poprzednio trzecie miejsce) i BM Alior Banku (poprzednio także przedostatnie miejsce) zanotowały wyniki na poziomie 5,75 pkt.

Ranking ogólny brokerów forex według wyników klientów pokazuje znacznie mniejszy rozstrzał wyników brokerów, niż miało to miejsce w trzecim kwartale 2016 r. To oznacza, że stawka była bardziej wyrównana. Widać jednak także dominację Noble Markets, który zwyciężył w trzech z pięciu kategorii. W poprzedniej edycji BossaFX wygrała tylko w jednej kategorii, ale wysokie miejsca w pozostałych kategoriach zapewniły temu brokerowi pierwsze miejsce w rankingu.

Marcin Dziadkowiak

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 8 ~qwerty

Przydałoby się podsumowanie jak będą 4 kwartały czyli cały rok. Poza tym brakuje czasu realizacji zlecenia, który brokerzy Forexowi mają podawać.

! Odpowiedz
2 16 ~fix_var

U brokerów forex problemem jest nierzetelne realizowanie zleceń oraz koszty utrzymania pozycji. W dodatku znając twoje ruchy są w stanie przewidzieć zachowanie i występuje tu konflikt interesów, bo mają proprietary trading, wówczas wiązka zleceń detalicznego klienta to interesujące danie na talerzu.

! Odpowiedz
4 6 ~Jac

a jak to się ma do danych, które podał nie tak dawno KNF ?
Nagle większość zaczęła zarabiać ???

! Odpowiedz
3 6 ~el_traderro

Jeśli zarabia około 30% to gdzie tu większość?? Czytaj ze zrozumieniem...

! Odpowiedz
1 6 ~LowaZylbersztajn

Zarabia tylko bax dolarów bykkkkkkkkk

! Odpowiedz
2 13 ~fix_var

Najlepsze jest to, że KNF emituje porady dla klientów indywidualnych co najmniej 8-letnim opóźnieniem.

! Odpowiedz
0 7 ~endi

Co różni klientów Noble Markets od DM BZWBK ?

! Odpowiedz
4 19 ~plebs

jak broker zarabia na prowizjach od tx wiec ich nie obchodzi zysk klienta tylko zeby jak najczesciej kupowali/sprzedawali...

! Odpowiedz
7 9 ~zez

Nieprawda. Broker FX nie jest pośrednikiem tylko market makerem czyli to on kupuje od ciebie i sprzedaje tobie waluty. Nie wierzysz to sprawdź sobie sam :)

! Odpowiedz
4 7 ~jo44 odpowiada ~zez

misiu, broker co najwyżej na rynku różnicę wystawi, czyli promile obrotów (teraz już wiesz czemu poziomu obrotu 'rynek" nie publikuje).. Broker to żaden market maker. A transakcja to czysty zakład np "co będzie na obiad: pomidorowa czy ogórkowa, gdy na rynku newsa dali że kucharz podobno widziany był z ogórkiem w dłoni" Prowizja od tego zakładu zjada depo ale gdy się pomylisz w zakładzie cała stawka trafia do brokera/ przez m.in. słupy o sekundę przed tobą realizujące zlecenia/ . Wiadomo bro., ma wysokie koszta: pensje prezesów, merole, dziwki ... więc podatek od zysku płaci mizerny... taki to bucket shop współczesny.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
XTB -0,96% 5,15
2017-10-17 17:04:10
USD/PLN 0,42% 3,6041
2017-10-17 18:56:00
EUR/PLN -0,01% 4,2330
2017-10-17 18:55:00
EUR/USD -0,42% 1,1748
2017-10-17 18:55:00
CHF/PLN -0,05% 3,6767
2017-10-17 18:55:00

Porównywarka kantorów internetowych

za

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl