REKLAMA

Ranking "Najlepsze Banki 2001"

2001-06-27 11:00
publikacja
2001-06-27 11:00

Zmiana lidera

Najlepsze Banki 2001

Sławomir Lipiński

Po raz dziewiąty wyłoniliśmy najlepsze banki roku. Tegoroczny zwycięzca, Wielkopolski Bank Kredytowy, o milimetry wyprzedził BRE Bank, laureata trzech poprzednich edycji.

Nasz ranking "Najlepsze Banki" narodził się w 1993 roku, w czasie, gdy sytuacja wielu banków stała się krytyczna. Wyraźnie zaostrzyła się wtedy groźba wybuchu jawnego kryzysu bankowego. Także z tego powodu, żaden z krajowych banków nie miał wystawionych przez uznane agencje ocen ratingowych,, które mogłyby być wskazówką dla ludzi lękających się o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Klienci, zdezorientowani pierwszymi przypadkami niewypłacalności banków, dzwonili do redakcji "Gazety Bankowej" z prośbą o ocenę wiarygodności poszczególnych instytucji. Dziennikarzom trudno jednak dyskredytować wobec klientów wiarygodność jakiegokolwiek, legalnie działającego banku. Odpowiedzią nie wprost na potrzebę szeregowania banków pod względem zarówno wiarygodności jak i jakości jest nasz doroczny ranking.

Jak i dlaczego

Jest on jedyny w swoim rodzaju. Metodę oceny opracował specjalny zespół pod kierownictwem prof. dr. Władysława Baki (do 1991 r. prezesa NBP) i - z małymi modyfikacjami - stosowana jest ona do dziś. Nigdy jeszcze nas nie zawiodła, zawsze spotykała się z uznaniem ekspertów. Szczegółowy jej opis zamieszczamy na kolejnych stronach, warto tu jednak przypomnieć, że w przyjętej metodzie, bank idealny zebrałby 100 punktów, z tego 70 za wskaźniki ilościowe (m.in. za efektywność, strukturę portfela, dynamikę), a pozostałe, maksymalnie 30 punktów, mógłby dostać od jury (za innowacyjność, jakość menedżmentu, jakość usług itp). Podstawą wyliczeń w ocenie ilościowej są audytowane sprawozdania finansowe za rok 2000.

Jury tegorocznego rankingu tworzyli:

Andrzej Lech, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości - przewodniczący oraz

Błażej Lepczyński z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, współpracownik Gdańskiej Akademii Bankowej

Prof. dr hab. Antoni Kantecki, prezes Fundacji Edukacji i Badań Bankowych

Prof. dr. hab. Jan K. Solarz, doradca prezesa NBP

Dr Eugeniusz Śmiłowski, prezes Instytutu Pentor

Jury wprowadziło niewielkie korekty do metody stosowanej w roku ubiegłym, m.in. przez podniesienie wagi dynamiki kredytów i depozytów ( łącznie o 2 punkty) oraz wagi jakości portfela kredytowego (szerzej na ten temat piszemy o zmianach w tekście poświęconym metodologii). Uznano bowiem, że w czasie spowolnienia w całej gospodarce dynamika rozwoju jest szczególnie pożądana, a rosnący wskaźnik złych wierzytelności każe baczniej przyglądać się zdrowiu aktywów.

Na posiedzeniu z 8 czerwca jury, po zapoznaniu się z ocenami ilościowymi poszczególnych banków, oceniło je również pod względem jakości. Suma obu ocen dała ostateczny wynik.

Milimetry

Przeglądając tabelę rankingu łatwo zauważyć, że w tegorocznej edycji jest dwóch zdecydowanych liderów - Wielkopolski Bank Kredytowy wyprzedził o 1,5 punktu BRE Bank, laureata trzech poprzednich rankingów, choć BRE został przez jury oceniony o jeden punkt wyżej niż WBK. Bardzo niewiele dzieliło banki, które zajęły miejsca od trzeciego do piątego - Lukas, LG Petro oraz Kredyt Bank. Generalnie rzecz biorąc, oceny jury nie zmieniały radykalnie ocen zebranych przez banki za wyniki 2000 roku, z wyjątkiem Banku Gospodarstwa Krajowego, który zebrał dużo punktów za wysoką efektywność i wzorcową strukturę portfela, ale członkowie jury uznali, że BGK nie jest bankiem komercyjnym. Niskie oceny kilku innych banków wzięły się także z zastrzeżeń zgłoszonych przez audytorów do ich sprawozdań, lub ukrywania przed nami wskaźnika złych kredytów. Na marginesie, wiele banków nie miało audytu jeszcze w drugiej dekadzie czerwca - z tego powodu w tabeli nie znalazły się takie banki jak Credit Lyonais i ABN AMRO. Ponieważ ich sprawozdania otrzymaliśmy już po terminie, nie ma ich wprawdzie w rankingu, ale ich dane - podobnie jak kilku innych -są w tabelach na str. 30-33).

Gratulujemy tegorocznym laureatom i zachęcamy banki z dalszych pozycji rankingu, aby postarały się ich zdetronizować w następnym, dziesiątym rankingu Gazety Bankowej.

Wielka piątka - laureaci rankingu Najlepsze Banki 2001:

1. Wielkopolski Bank Kredytowy - 83,62

2. BRE Bank - 82,11

3. Lukas Bank - 75,72

4. LG Petro Bank - 75,51

5. Kredyt Bank - 74,45

Czołówka banków w ocenie jury

BRE Bank - 29 punktów

Wielkopolski Bank Kredytowy - 28

Lukas Bank - 23

Pekao SA - 23

Kredyt Bank - 21

LG Petro Bank - 21

Górnośląski Bank Gospodarczy - 19

RANKING "NAJLEPSZE BANKI'2001"

Ranking wedł. (WGB)

Nazwa banku

Ocena ogólna

Wzrost funduszów własnych (proc.)

Wzrost kredytów (proc.)

Wzrost depozytów (proc.)

Wzrost zysku brutto (proc.)

Udział kredytów w aktywach

Należności nieregularne do kredytów

Aktywa pracujące do aktywów

Rentowność netto

Stopa zwrotu z kapitału

Zwrot z aktywów

Zysk na zatrudn.

Fundusze własne

Współcz. wypłacaln.

Ocena jury

2001

2000

(pkt.)

98 / 97

99 / 98

00 / 99

98 / 97

99 / 98

00 / 99

98 / 97

99 / 98

00 / 99

98 / 97

99 / 98

00 / 99

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(tys. PLN)

(mln. PLN)

(proc.)

(pkt.)

1

4

WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA

83,62

19,6

9,5

24,1

32,9

32,7

13,7

19,2

19,2

42,4

38,3

1,4

8,7

39,9

3,9

92,3

25,8

31,46

1,86

49,4

789

10,24

28

2

1

BRE BANK SA

82,11

46,2

6,5

30,1

87,7

12,9

9,4

45,8

53,7

3,4

74,8

197,9

-54,0

42,0

10,9

86,5

39,3

25,59

2,31

152,8

1 572

13,1

29

3

5

LUKAS BANK ŚWIĘTOKRZYSKI SA

75,72

351,1

77,2

62,4

165,5

296,5

97,4

120,9

297,6

148,6

728,6

200,9

-53,5

71,5

5,4

93,8

5,4

7,86

0,63

115,1

146

8,93

23

4

15

LG PETRO BANK SA

75,51

3,2

4,5

9,7

105,1

70,1

31,8

127,4

68,9

53,1

28,9

17,8

31,5

63,9

4,2

93,9

17,8

10,81

1,33

34,6

266

14,42

21

5

7

KREDYT BANK SA

74,45

98,8

45,6

25,7

58,7

43,9

13,5

16,8

16,8

15,6

69,4

5,6

41,7

58,6

8,1

91,5

18,0

15,36

1,34

34,7

1 567

10,36

21

6

30

BANK PEKAO SA

71,46

17,5

14,2

44,3

13

24,1

15,5

18,2

15,5

11,5

-21,8

-57,1

183,1

44,3

12,9

88,1

19,0

16,64

1,22

35,7

5 644

13,61

23

7

14

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA

66,13

3,6

92,4

22,3

43,3

42,5

21,1

29,2

36,4

21,0

7,8

2,0

1,0

47,3

13,3

88,6

20,8

17,45

1,48

35,7

1 885

14,29

17

8

10

GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA

65,98

30,4

99,4

17,7

40,8

44,1

32,1

62,8

37,9

32,0

17,5

30,6

-17,9

47,0

8,0

94,8

12,4

16,26

0,95

22,1

136

10,28

19

9

3

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

64,12

44,5

11,6

4,0

152,4

106,6

73,0

73

67,9

73,8

35,5

-30,5

15,3

61,9

1,7

97,0

66,4

37,19

4,64

285,6

344

24,66

5

10

---

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S.A.

62,90

51,2

49,1

-3,0

15,2

42,2

2,5

42,9

13,5

14,6

0,9

-76,7

246,0

49,4

11,7

88,9

17,9

12,32

1,49

37,9

1 997

17,71

16

11

13

BANK ŚLĄSKI SA

59,65

10,8

15

6,4

35,2

33,4

19,8

30,9

15,3

32,8

0,7

9,2

-61,5

57,3

10,5

89,7

10,5

9,86

0,82

19,4

1 446

10,7

19

12

42

MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA

58,43

x

20,4

2,5

x

135

130,0

x

62

72,5

x

-73,0

402,6

13,6

2,4

99,0

19,2

12,75

0,87

25,4

48

26,95

15

13

6

FORTIS BANK POLSKA SA

57,60

35,6

28,8

56,9

146,3

83,8

31,0

77,3

144,3

43,0

21,2

33,6

-17,9

53,5

0,0

89,9

10,4

10,72

0,72

26,7

240

12,6

8

14

33

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA

56,89

9,1

13,6

17,8

52,4

60,3

40,2

31,6

72,3

62,9

42,2

-76,6

126,2

47,5

20,5

87,8

8,1

9,12

0,54

28,1

255

9,83

15

15

---

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA

54,19

x

111,4

77,1

11,9

23,7

-1,1

20,1

5

15,0

-45,5

30,2

-95,1

46,2

12,6

90,6

9,6

15,80

0,56

12,2

810

9,1

13

16

20

AIG BANK POLSKA S.A.

53,23

88,6

3,5

132,6

-5,2

518,3

132,3

63

10,4

84,8

11,1

95,0

148,1

92,4

6,8

94,6

3,1

2,68

0,29

12,2

73

11,56

17

17

16

WESTDEUTSCHE LANDESBANK POLSKA SA

53,02

0,0

12,5

8,5

290,2

23,2

-17,4

117,6

66,4

20,9

x

-22,2

2,5

26,7

13,3

97,7

22,7

8,89

0,83

214,6

211

22,2

14

18

9

BIG BANK GDAŃSKI SA

52,78

4,3

5,8

-9,1

35,9

73,3

-24,9

-27

5,5

-19,1

21,1

19,4

-54,9

35,1

16,3

87,0

13,8

9,42

0,83

28,8

1 210

13,71

17

19

26

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

50,67

6,7

22,8

5,0

17,6

42,8

16,9

24,3

7,3

13,3

x

x

282,0

41,3

5,9

91,6

13,8

38,69

0,98

15,7

1 678

6,28

9

20

21

OPEL BANK SA

47,03

60,0

39,3

6,8

145,7

78,3

-16,5

241,8

-51,5

-12,9

27,4

1,3

22,0

97,3

7,3

97,4

11,7

7,15

0,81

68,6

73

12,98

7

21

2

BANK HANDLOWY SA

46,41

25,3

12,1

12,0

11,3

7,8

-1,5

29,8

23,3

16,4

-46,3

29,2

-52,5

47,9

bd

85,0

13,2

7,92

1,02

44,0

2 731

15,64

10

22

---

VOLKSWAGEN BANK SA

46,14

x

159,8

-4,3

x

374,2

50,9

x

x

x

x

x

x

94,6

6,3

98,1

12,3

5,56

0,77

56,1

83

12,13

8

23

---

DANSKE BANK POLSKA SA

44,88

x

x

12,6

x

x

30,1

x

x

33,1

x

x

-25,5

36,6

14,3

98,5

21,4

8,43

1,59

80,7

33

35,7

8

24

35

BANK POCZTOWY SA

43,93

8,8

-0,3

17,6

29,3

44,4

40,6

94

50,4

-9,3

-5,2

31,9

17,3

42,6

8,0

95,0

7,5

9,35

0,88

7,3

86

20,29

11

25

---

RABOBANK POLSKA SA

43,40

101,3

19,5

0,0

86,8

-22,3

35,0

60,7

-38,2

48,4

440,0

-85,2

302,4

61,2

0,0

97,4

12,5

3,41

0,51

70,0

156

23

5

26

17

BNP DRESDNER BANK (POLSKA) SA

43,38

10,2

11,2

8,9

144,3

54,5

1,9

90,6

115,3

-5,9

11,8

-21,1

21,4

59,3

45,6

97,0

14,4

6,72

1,14

128,5

313

23

4

27

31

BANK WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SA

42,41

12

-5,1

14,8

-2,5

-1,5

6,5

63,7

-21,6

-2,5

-97,1

1 270,0

-32,7

33,9

3,5

96,5

8,9

3,84

0,41

17,9

144

16,92

12

28

34

BANK ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO SA

39,85

12,6

7,2

6,1

49,1

101,7

22,6

36,3

61,8

14,2

7,0

3,6

-39,5

58,7

5,9

94,4

12,0

6,12

0,93

18,1

93

21,8

6

29

---

RZESZOWSKI BANK REGIONALNY SA

36,29

61,8

18,3

3,7

x

60,3

399,4

x

x

x

-25,4

-78,7

-74,7

9,8

6,0

96,7

21,4

7,56

0,89

17,0

23

43,17

5

30

25

BANK PRZEMYSŁOWY SA

35,61

0,0

6,7

-0,1

111,8

39,1

20,8

80,3

30,8

22,3

1 120,0

55,7

-24,4

59,7

10,5

84,4

6,7

6,65

0,51

9,0

60

10,24

3

BANKI NIE SKLASYFIKOWANE

Nazwa banku

Wzrost kredytów

Wzrost depozytów

Wzrost zysku brutto

Udział kredytów w aktywach

Aktywa pracujące do aktywów

Rentowność netto

Zwrot z aktywów

Zysk na zatrudn.

Współcz. wypłacaln.

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(proc.)

(tys. PLN)

(proc.)

1

BIG BANK SA

-13,9

19,3

x

13,8

95,1

-0,6

-0,02

-1,2

4,14

2

CITIBANK POLAND SA

23,7

27,3

42,1

51,1

83,2

28,1

2,40

267,0

bd

3

BANK ZACHODNI SA

-4,3

14,0

x

47,8

86,9

-12,8

-1,04

-13,7

17,05

4

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

9,4

27,4

-74,6

59,0

94,5

3,4

0,24

6,3

22,18

5

DEUTSCHE BANK POLSKA SA

81,7

40,8

-19,6

48,8

96,5

19,3

1,26

109,5

11,79

6

GE CAPITAL BANK SA

41,6

84,2

-91,1

94,5

95,0

5,0

0,41

11,1

9,36

7

AMERBANK SA

8,2

-14,0

-83,4

57,3

96,3

0,9

0,04

3,1

15,18

8

BANK WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ SA

9,5

88,5

x

19,6

94,0

-28,0

-1,57

-24,4

25,17

9

BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SA

29,6

5,6

35,4

55,1

90,9

4,8

0,33

5,6

15,00

10

GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI SA

-5,4

-17,5

-16,6

32,9

87,8

11,2

0,55

11,5

19,54

11

GOSP. BANK POŁUDNIOWO-ZACH. SA

16,6

54,2

-64,5

47,9

88,4

3,1

0,19

2,2

11,45

12

FIAT BANK SA

9,9

-86,6

194,9

95,1

97,3

18,0

1,30

106,3

16,19

13

MAŁOPOLSKI BANK REGIONALNY SA

181,8

143,0

7,5

13,9

97,2

4,9

0,18

3,8

22,71

14

LUBELSKI BANK REGIONALNY SA

64,8

19,6

-8,4

26,8

95,6

4,5

0,22

3,3

17,21

15

BANK UNII GOSPODARCZEJ SA

54,5

4,6

54,8

43,2

77,5

3,6

0,21

3,3

12,25

16

CUPRUM-BANK SA

4,5

-5,3

-86,6

49,4

88,4

0,5

0,04

0,4

16,67

17

BANK CUKROWNICTWA CUKROBANK SA

7,2

11,6

x

72,8

88,9

-92,9

-5,38

-1586,2

5,75

18

BANK WSCHODNI SA

2,9

17,8

-46,7

66,2

94,6

2,7

0,08

4,2

11,6

19

BANK WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ - UNIBANK SA

40,1

38,8

x

59,6

90,2

0,0

0,00

0,0

28,68

20

HYPOVEREINSBANK BANK HIPOTECZNY SA

x

x

x

7,3

95,9

7,6

1,20

bd

bd

21

BANK CZĘSTOCHOWA SA

-22,8

-24,9

x

57,4

80,9

-78,1

-5,93

bd

bd

22

BANK ROZWOJU CUKROWNICTWA SA

-57,4

-23,4

x

48,1

81,7

16,1

1,88

11,3

25,79

23

RHEINHYP-BRE BANK HIPOTECZNY SA

x

x

x

42,6

92,5

-33,7

-4,48

-78,6

157,32

24

BANK SPOŁEM SA

3,8

2,0

-63,1

72,5

87,2

3,7

0,32

2,4

17,86

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki