REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

2021-06-02 17:01
publikacja
2021-06-02 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ryvu_ogloszenie_ZWZ_2021.06.29_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Therapeutics_SA_ZWZA_2021_Projekty_Uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Therapeutics_SA_SGM_2021_Draft_Resolutions_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_form._do_glos._dla_peln..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_form._peln._dla_os._fizycznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_form._peln._dla_os._prawnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_Report_on_Remuneration_of_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_Ryvu_Therapeutics_S.A._for_years_2019_and_2020_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_Report_on_Remuneration_of_Management_Board_and_Supervisory_Board_of_Ryvu_Therapeutics_S.A._for_years_2019_and_2020_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20_Ryvu_Therapeutics_Remuneration_report_Report_under_ISAE_3000_PL.T.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
12. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/


[***English version***]

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June, 29 2021, 10:00, at Bobrzyńskiego 14 in Cracow.

Agenda:
1. pening of the Meeting.
2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting.
3. Confirmation by the Chairperson that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Resignation from election of Vote Counting Commission.
5. Approval of the agenda.
6. Assessment of the Supervisory Board report concerning the outcome of assessment of the Company’s financial statement for year 2020, Management Board report on the operations of Ryvu Therapeutics S.A. for the financial year 2020 and the Management Board recommendation concerning allocation of net loss obtained in 2020.
7. Assessment and approval of Management Board report on the Company’s operations for the financial year 2020.
8. Assessment and approval of Ryvu Therapeutics S.A. financial statement for the financial year 2020.
9. Adoption of the resolution concerning allocation of the net loss obtained in 2020.
10. Adoption of resolutions concerning granting the vote of approval for members of Company’s Management Board and Supervisory Board.
11. Adoption of resolution concerning General Meeting’s opinion on Supervisory Board Report on Renumeration of Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. for years 2019 and 2020.
12. Closing of the Meeting.

Further information is also available on the Company's website at: https://ryvu.com/investors-media/reports/
Załączniki
Plik Opis
Ryvu ogłoszenie ZWZ 2021.06.29 .pdfRyvu ogłoszenie ZWZ 2021.06.29 .pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ryvu Therapeutics SA 2021
Ryvu Therapeutics_SA_ZWZA 2021_Projekty Uchwał.pdfRyvu Therapeutics_SA_ZWZA 2021_Projekty Uchwał.pdf Projekty Uchwał ZWZ Ryvu Therapeutics SA 2021_PL
Ryvu Therapeutics_SA_SGM_2021_Draft Resolutions_ENG.pdfRyvu Therapeutics_SA_SGM_2021_Draft Resolutions_ENG.pdf Projekty Uchwał ZWZ Ryvu Therapeutics SA 2021_ENG
Ryvu form. do głos. dla pełn..pdfRyvu form. do głos. dla pełn..pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika_wzór
Ryvu form. pełn. dla os. fizycznej.pdfRyvu form. pełn. dla os. fizycznej.pdf Pełnomocnictwo dla osoby fiz._wzór
Ryvu form. pełn. dla os. prawnej.pdfRyvu form. pełn. dla os. prawnej.pdf Pełnomocnictwo dla osoby prawnej_wzór
Supervisory Board Report on Remuneration of Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. for years 2019 and 2020_ENG.pdfSupervisory Board Report on Remuneration of Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. for years 2019 and 2020_ENG.pdf Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics SA za 2019 i 2020_ENG
Supervisory Board Report on Remuneration of Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. for years 2019 and 2020_PL.pdfSupervisory Board Report on Remuneration of Management Board and Supervisory Board of Ryvu Therapeutics S.A. for years 2019 and 2020_PL.pdf Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics SA za 2019 i 2020_PL
20 Ryvu Therapeutics Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf20 Ryvu Therapeutics Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf Opinia Audytora_EY_do Sprawozdania o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics SA za 2019 i 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2021-06-02 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki