REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.

2021-04-20 17:32
publikacja
2021-04-20 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ryvu_Ogloszenie_o_Nadzwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_zwolanym_na_dzien_17_maja_2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Projekty_Uchwal_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Formularz_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Formularz_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 17 maja 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków ("Walne Zgromadzenie").
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
7. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/
Załączniki
Plik Opis
Ryvu_Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r..pdfRyvu_Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 maja 2021 r..pdf Pełna treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu
Ryvu_Projekty Uchwał NWZA.pdfRyvu_Projekty Uchwał NWZA.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie
Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfRyvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Ryvu_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfRyvu_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną
Ryvu_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfRyvu_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2021-04-20 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki