REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy dotacji z NCBiR / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development

2021-03-18 09:46
publikacja
2021-03-18 09:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zawarcie umowy dotacji z NCBiR / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 informuje, iż w dniu 17 marca 2021 r. powziął informację o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych” ("Projekt") w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka".

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności Emitenta kandydata na lek – inhibitora kinaz CDK8/19. Będzie on scharakteryzowany w fazie klinicznej I/II (do pierwszego etapu fazy II ekspansji dawki), stanowiąc szansę na skuteczniejsze i bardziej bezpieczne leczenie pacjentów z agresywnymi nowotworami, którzy wyczerpali możliwości obecnych terapii. Kandydat będzie się charakteryzował korzystną doustną drogą podania, jako monoterapia lub w kombinacji z chemioterapią, terapiami celowanymi, immunoterapiami lub standardowymi opcjami leczniczymi.

• wartość całkowita Projektu netto: 42 696 464 zł;
• przyznana wartość dofinansowania: 18 939 762,79 zł;
• okres realizacji: wrzesień 2020 - grudzień 2023.


[***English version***]


Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow ("Company"), with reference to the current report 4/2021, hereby announces that on March 17, 2021 Company obtained information about the conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development (NCBiR) for the project titled "Clinical development of an innovative drug candidate in solid tumors" ("Project") within the Smart Growth Operational Programme 2014-2020, measure 1.1.1. "Fast Track".

The goal of the Project is implementation into Ryvu Therapeutics S.A. business a new drug candidate – inhibitor of CDK8/19 kinases, evaluated in I/II clinical phase (until stage of dose expansion). It should overcome the limitations of current treatment options benefitting patients with most aggressive solid tumors who have exhausted therapeutic possibilities.

• Project net value: PLN 42 696 464;
• Financing granted: PLN 18 939 762.79;
• Project timeline: September 2020 - December 2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Setareh Shamsili Wiceprezes Zarządu
2021-03-18 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki