REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji

2021-08-25 17:52
publikacja
2021-08-25 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-25
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 25 sierpnia 2021 r. oświadczenia o rezygnacji pani Setareh Shamsili z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2021 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation
of the Member of the Management BoardThe
Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered Office in
Krakow ("Company”), informs that on 25th of August, 2021
the
Company has received from Ms. Setareh Shamsili a letter of resignation
from the position of a Member of the Management Board of the Company,
effective as of 31 August 2021. The resignation was submitted due to
personal reasons.Legal
basis: § 5
point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on
current and periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the law
of a non-member state(Journal of Laws of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2021-08-25 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki