REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR

2023-02-03 17:08
publikacja
2023-02-03 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pawel_Przewiezlikowski_notyfikacja_03_02_2023_Ryvu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od Pana Pawła Przewięźlikowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, sporządzonego w związku z nabyciem akcji Spółki.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Paweł_Przewięźlikowski_notyfikacja_03_02_2023_Ryvu.pdfPaweł_Przewięźlikowski_notyfikacja_03_02_2023_Ryvu.pdf Notyfikacja of p. Pawła Przewięźlikowskiego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification from a person discharging managerial responsibilities in
the Company – Article 19 of MAR

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. ("Company") hereby
informs that the Company received a notification prepared on the basis
of Article 19(1) of the Market Abuse Regulation from Mr. Paweł
Przewięźlikowski - President of the Management Board of the Company as a
person discharging managerial responsibilities in the Company, drawn up
in relation to the purchase of the Company's shares.


The notification is enclosed to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
2023-02-03 Kamil Sitarz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki