REKLAMA

RUCH CHORZÓW: Zmiana Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"

2021-07-08 13:50
publikacja
2021-07-08 13:50
Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 7 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Emitenta, na którym to podjęto Zarządzenie nr 2 Prezesa Zarządu w sprawie zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii "Y". Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki został objęty Aktem Notarialnym Repertorium A numer 3568/2021, sporządzonym przez notariusz Dagnę Juszczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Gustawa Morcinka nr 15-17. Na mocy Zarządzenia nr 1 z dnia 7 lipca 2021 r. kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 54.730.789,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 60.056.127,00 zł (sześćdziesiąt milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych).
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonano zmiany Artykułu 8 ust. 2 Statutu Spółki i nadano mu nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 8
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.056.127,00 zł (sześćdziesiąt milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na:
1)42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
2)24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
3)4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
4)5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
5)457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
6)351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
7)927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
8)1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
9)995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
10)3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
11)1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
12)1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
13)1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
14)2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
15)2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
16)290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
17)769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
18)1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
19)2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
20)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
21)3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
22)2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
23)2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
24)1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
25)2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
26)21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
27)5.325.338 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki