REKLAMA

RUCH CHORZÓW: Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta

2021-08-13 18:26
publikacja
2021-08-13 18:26
Zarząd "RUCH" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (dalej "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Wybrany podmiot to Śląska Firma Auditingu i Doradztwa "Audit"- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Katowicach.

Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach oraz została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1159 /uchwała nr 139/64/95 z dnia 05.12.1995 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w/w firma audytorska została wskazana przez Zarząd, a wybrana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki