0,1340 zł
19,64% 0,0220 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-09
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza na podst. art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie byłego akcjonariusza Carbonex Sp. z o.o. o następującej treści:

„Działając w imieniu Carbonex sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana: Ustawą) zawiadamiamy, co następuje:

1. W wyniku realizacji zawartych przez „Carbonex” sp. z o.o. z Panem Zdzisławem Bikiem w dniu 5 sierpnia 2019 r. trzech umów sprzedaży akcji Spółka zbyła 13.282.682 akcji „Ruch Chorzów" S.A., w tym:
- 4.100.395 sztuk zdematerializowanych akcji,
- 9.182.287 akcji na okaziciela.

2. Przed wskazanym w pkt. 1 zbyciem akcji, Spółka posiadała łącznie 13.282.682 akcji, co odpowiadało łącznie 13.282.682 głosom w spółce Emitenta i stanowiło łącznie 24,26 % kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólnej liczby głosów, w tym:
- 4.100.395 zdematerializowanych akcji, co odpowiadało 4.100.395 głosom i stanowiło 7,49 % kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólnej liczby głosów,
- 9.182.287 akcji na okaziciela, co odpowiadało łącznie 9.182.287 głosom w spółce Emitenta i stanowiło 16,77 % kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólnej liczby głosów.

3. Aktualnie Spółka nie posiada żadnych akcji Emitenta.

4. Nie występują podmioty zależne od Spółki, posiadające akcje Emitenta.

5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

6. Nie przysługują Spółce głosy z akcji, obliczone w sposób, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 i 8 Ustawy.

7. Przy uwzględnieniu pkt. 3, 6 powyżej, łączna suma liczby głosów wynosi 0, co stanowi 0 % kapitału zakładowego Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-09 Marcin Waszczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.

  • Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.