REKLAMA

RUCH CHORZÓW S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii "Y"

2021-07-08 13:55
publikacja
2021-07-08 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji serii "Y"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 7 i 8 lipca 2021 r. zawarto umowy objęcia nowych akcji serii "Y” pomiędzy Emitentem a:
- Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu, zgodnie z którą Miasto Chorzów - Miasto na prawach powiatu w dniu 7 lipca 2021 r. objęło 3.093.786 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii Y nowej emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.093.786,00 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) i cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złotych) za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 3.093.786,00zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) za wszystkie ww. akcje,
- Panem Zdzisławem Bik, zgodnie z którą Pan Zdzisław Bik w dniu 8 lipca 2021 r. objął 301.068 (trzysta jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii Y nowej emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 301.068,00 zł (trzysta jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych) i cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złotych) za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 301.068,00 zł (trzysta jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych) za wszystkie ww. akcje,
- Spółką „Carbonex” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z którą Spółka „Carbonex” Sp. z o.o. w dniu 8 lipca 2021 r. objęła 1.930.484 (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii Y nowej emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.930.484,00zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote) i cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złotych) za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 1.930.484,00zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote) za wszystkie ww. akcje.

Informacja o Zarządzeniu Prezesa Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii "Y" została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 4/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Seweryn Siemianowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki