REKLAMA

RUCH CHORZÓW S.A.: Przyznanie subwencji finansowej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z/s w Warszawie

2021-01-01 17:11
publikacja
2021-01-01 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-01
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Przyznanie subwencji finansowej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z/s w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ruchu Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (zw. dalej "Emitent" lub "Spółka" informuje, że w dniu 31.12.2020 r. otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie ( zw. dalej "PFR") decyzję o pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej. W związku z powyższym PFR w dniu 31.12.2020 r. podjął decyzję o wypłacie subwencji finansowej w kwocie 279 364,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery PLN 00/100), będącej całkowitą wnioskowaną przez Spółkę kwotą subwencji finansowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-01 Seweryn Siemianowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki