REKLAMA

RUCH CHORZÓW S.A.: Odmowa rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"

2020-12-22 22:02
publikacja
2020-12-22 22:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Odmowa rejestracji przez Sąd kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii "Y"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "RUCH" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 21.12.2020 r. powzięła wiadomość o zwrocie wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii "Y" w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o którym Spółka informowała raportami bieżącymi EBI 2/2020 i 3/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. z uwagi na naruszenie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek został nieprawidłowo wypełniony przez kancelarię, która działała w imieniu i na rzecz Spółki podczas procesu rejestracji akcji serii "Y", a która nie usunęła stwierdzonych przez Sąd braków/błędów formalnych wniosku (nie informując o tym fakcie Spółki).

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki nie został podwyższony z kwoty 54.730.789,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 56.730.789,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych), tj. o kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), w drodze emisji w ramach kapitału docelowego 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii "Y", o numerach od Y 0000001 do Y 2000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.

Emisja akcji serii "Y" została zaoferowana w dniu 17 stycznia 2020 r.:
a) Panu Zdzisławowi Bik łącznie 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „Y” w zamian za wniesienie przez Pana Zdzisława Bik wkładu pieniężnego;
b) Spółce „Carbonex” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000125183) łącznie 1.730.000 (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „Y” w zamian za wniesienie przez „Carbonex” Sp. z o.o. wkładu pieniężnego.

Zarząd Spółki podejmie stosowne Zarządzenie i działania w celu naprawy zaistniałego stanu faktycznego oraz informuje, iż rozwiązał współpracę z kancelarią prawną, która działała w imieniu Spółki podczas procedury rejestracji akcji serii "Y".
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Seweryn Siemianowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki