REKLAMA

RUCH CHORZÓW: Powołanie Wiceprezesa Zarządu RUCHU Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

2022-01-20 17:26
publikacja
2022-01-20 17:26
Zarząd Spółki "RUCH" Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (zw."Spółka" lub "Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 roku wybrała Pana Marcina Stokłosę do sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Marcin Stokłosa całe życie jest związany z piłką nożną; wychowanek Rozwoju Katowice, zawodnik młodzieżowych drużyn Ruchu Chorzów, Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jako senior zawodnik Górnika Wesoła i Szombierek Bytom.
W latach 2015-2016 był przedstawicielem farmaceutycznym w firmie IB Trading. W 2017-2018 pełnił funkcję Operations Team Manager’a w angielskim oddziale Hennes&Mauritz w Winsford.
Obecnie jest handlowcem w branży farmaceutycznej.
Nowo wybrany Wiceprezes Zarządu był współorganizatorem projektu Sportowy Chorzów.
Pan Marcin Stokłosa od 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej „RUCHu” Chorzów S.A.
Pan Marcin Stokłosa w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Pan Marcin Stokłosa w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
Pan Marcin Stokłosa w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w których wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.
Pan Marcin Stokłosa nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej, członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Marcin Stokłosa nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W chwili obecnej Zarząd Emitenta jest dwuosobowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 6 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”."

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki