REKLAMA

RUCH CHORZÓW: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii „Y” Ruch Chorzów Spółka Akcyjna

2021-07-08 13:42
publikacja
2021-07-08 13:42
Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 7 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Emitenta, na którym to podjęto Zarządzenie nr 1 Prezesa Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii "Y", w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Na mocy niniejszego Zarządzenia kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 54.730.789,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 60.056.127,00 zł (sześćdziesiąt milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych) tj. o kwotę 5.325.338,00 zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych), w drodze emisji w ramach kapitału docelowego 5.325.338 (pięciu milionów trzystu dwudziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii Y nowej emisji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od Y 0000001 do Y 5325338.

Emisja akcji serii „Y” została zaoferowana do:
- Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu objęło 3.093.786 akcji,
- Pan Zdzisław Bik objął 301.068 akcji,
- Carbonex Sp z o.o. z/s w Katowicach objęła 1.930.484 akcji.

Umowy objęcia akcji serii „Y” zostały zawarte w dniu 7 i 8 lipca 2021.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki