REKLAMA

RPP patrzy na inflację ze spokojem, zmiana tonu ws. kursu złotego mało istotna [Opinia]

2021-04-07 17:22
publikacja
2021-04-07 17:22
RPP patrzy na inflację ze spokojem, zmiana tonu ws. kursu złotego mało istotna [Opinia]
RPP patrzy na inflację ze spokojem, zmiana tonu ws. kursu złotego mało istotna [Opinia]
fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu / / FORUM

Treść komunikatu po kwietniowym posiedzeniu RPP nie zaskakuje - zgodnie z oczekiwaniami, Rada Polityki Pieniężnej ze spokojem patrzy na sytuację inflacyjną i podtrzymała gotowość do interwencji walutowych - wskazują ekonomiści. Zmiana tonu dotyczącego kształtowania się kursu złotego jest mało istotna.

ADAM ANTONIAK, PEKAO

"Kwietniowa decyzja RPP i komunikat po posiedzeniu Rady nie przyniosły przełomu. Decydenci ze spokojem przyjęli marcowy wzrost inflacji oraz osłabienie PLN. Dokładniejsze uzasadnienie dzisiejszej decyzji oraz motywacje stojące za działaniami banku centralnego poznamy podczas piątkowej konferencji online prezesa Adama Glapińskiego.

Rynek wycenia obecnie, że do umiarkowanych podwyżek stóp może dojść już w 2022 r. Spodziewamy się, że prezes będzie tradycyjnie tonował nastroje i studził oczekiwania na zacieśnienie polityki pieniężnej. Rada nadal bardziej koncentruje się na wsparciu wzrostu gospodarczego, tłumionego przez pandemię, niż ograniczaniu inflacji.

Zmiana komunikacji RPP w ostatnich miesiącach ściślej związała politykę pieniężną z polityką kursową. W kontekście ostatniego osłabienia PLN oraz wzrostu inflacji języczkiem u wagi były fragmenty komunikatu odnoszące się do kursu walutowego. Zmiany w tym zakresie okazały się mało istotne.

Rada zdaje się mieć większą wiarę w ożywienie koniunktury i nie obawia się już, że zbyt mocny kurs może „ograniczać tempo ożywienia gospodarczego”. Ocenia jednak, że jego tempo będzie uzależnione od dalszego kształtowania się kursu PLN.

Odnotowano ponadto, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest obecnie mniejszy niż wcześniej. Pewnym zaskoczeniem może być podtrzymanie gotowości do interwencji na rynku FX w celu +wzmocnienia oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę+. Przy obecnych poziomach kursu PLN nie wydaje się to potrzebne".

EKONOMIŚCI BANKU MILLENNIUM

"Opublikowany komunikat po posiedzeniu nie wniósł nowych informacji dla oceny perspektyw polityki pieniężnej w Polsce. (...) Nowym elementem, który nie zmienia szerszej wymowy komunikatu było podkreślenie, że +tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego+, co jest zgodne z deklaracjami o możliwości interwencji walutowych.

Nasz scenariusz zakładający brak korekt poziomu stóp procentowych do połowy przyszłego roku pozostaje aktualny. Szanse na podwyżki stóp procentowych wzrosną w połowie 2022 roku, kiedy zmieni się skład Rady. Co prawda układ sił w tym gremium prawdopodobnie nie ulegnie zasadniczym zmianom, to wejście gospodarki na ścieżkę dynamicznego wzrostu oraz utrwalenia inflacji powyżej celu NBP mogą skłonić Radę nowej kadencji do rozważenia normalizacji polityki pieniężnej w II poł. 2022 r.".

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY

"Mało prawdopodobna wydaje się w tej chwili zarówno obniżka stóp, jak i ich podwyżka. Choć w RPP pojawiały się w ostatnich miesiącach głosy, że w razie kolejnej fali pandemii i lockdownu nie są wykluczone dalsze cięcia stóp, to realne wystąpienie III fali i wprowadzenie obostrzeń jednak nie skłoniły Rady do takiego ruchu. Rada wyraźnie wskazuje w kwietniowym komunikacie, że +wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej+.

Na pewno silnym argumentem przeciwko dalszym obniżkom jest także relatywnie wysoka, jak na wciąż pandemiczne warunki, inflacja. Na razie Rada tolerując wyższą inflację, prawdopodobnie już niedługo nawet przekraczającą czasowo górną granicę odchyleń od celu NBP, będzie czekać na ożywienie gospodarcze. I dopiero kiedy ono nastąpi, a RPP będzie mieć pewność, że jest ono trwałe, przystąpi do zacieśniania polityki monetarnej. W mojej ocenie, może to mieć miejsce pod koniec 2022 r.".

JAKUB BOROWSKI, CREDIT AGRICOLE

"Odnotowane w marcu wyraźne osłabienie kursu złotego skłoniło Radę do rezygnacji z utrzymywanej w komunikatach od czerwca ub. r. oceny, zgodnie z którą +brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP+ może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego w Polsce. Fragment ten został zastąpiony sformułowaniem neutralnym i niekontrowersyjnym (+tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego+)" - napisano w nocie.

"Zmianę tę interpretujemy, z jednej strony, jako wzrost akceptacji Rady dla bieżącego poziomu kursu złotego, z drugiej zaś jako utrzymującą się niską tolerancję RPP dla szybkiej aprecjacji kursu złotego w najbliższych miesiącach, a więc w początkowej fazie ożywienia gospodarczego. Wsparciem dla takiej oceny jest utrzymanie przez RPP w komunikacie sformułowania dotyczącego polityki kursowej: +w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych+" - dodano.

Złoty był w marcu przejściowo najsłabszy od 12 lat - kurs EUR/PLN dotarł 29 marca do 4,67. Później, od przełomu marca i kwietnia, polska waluta umacniała się - złoty zyskał ok. 10 groszy wobec euro do ok. 4,57 po środowym posiedzeniu RPP. W dniu marcowego posiedzenia RPP (3 III) kurs EUR/PLN na fixingu wynosił 4,5393.

Poprzez wskazanie na tylko przejściowy wzrost inflacji Rada chciała zakotwiczyć oczekiwania dot. podwyżek stóp procentowych.

"Zasygnalizowany przez Radę w komunikacie scenariusz przejściowego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach, wywołanego głównie przez czynniki o charakterze podażowym (...) został przez Radę zarysowany w celu zakotwiczenia oczekiwań dotyczących podwyżek stóp, które mogą się nasilić wraz ze wzrostem bieżącego wskaźnika inflacji. Treść komunikatu jest zatem zgodna z marcowymi wypowiedziami prezesa NBP wskazującymi na bardzo niskie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych do końca 2022 r." - uważa Borowski.

"Jednocześnie wskazana wyżej umiarkowanie optymistyczna ocena RPP dotycząca wpływu pandemii na aktywność gospodarczą wskazuje, że mimo obserwowanej obecnie w Polsce trzeciej fali zakażeń koronawirusem cykl łagodzenia polityki pieniężnej nie zostanie wznowiony" - dodaje.

Ekonomista Credit Agricole podtrzymał scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r.

Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej 0,25 proc. z 0,10 proc. Credit Agricole oczekuje w I kw. 2023 r.

"Zgodnie z tym scenariuszem, RPP chcąc uniknąć znaczącej aprecjacji kursu złotego wskutek zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, będzie tolerować ewentualne odchylenia inflacji od celu inflacyjnego w górę w latach 2021-2022" - dodano.

*****

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 7 kwietnia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

RPP podtrzymała, że NBP może stosować interwencje walutowe w celu wzmocnienia oddziaływania luzowania polityki pieniężnej na gospodarkę, ale zmienia ton komunikatu dot. kursu PLN: uważa obecnie, że tempo ożywienia w kraju będzie uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego.

Poprzednio Rada przez kilka miesięcy wskazywała, że tempo ożywienia może być ograniczane przez brak "wyraźnego i trwalszego" dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP.

NBP będzie nadal skupował obligacje skarbowe oraz z gwarancją Skarbu Państwa na rynku wtórnym i oferował kredyt wekslowy.

Na piątek, 9 kwietnia, na godz. 15.00 zaplanowano konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego w formie transmisji internetowej.

tus/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki