REKLAMA

RPP: Poziom PKB w '21 niższy niż przed pandemią. NBP będzie nadal prowadzić skup aktywów

2020-12-02 16:42
publikacja
2020-12-02 16:42
fot. Kuba Stężycki / FORUM

W 2021 roku poziom PKB będzie niższy niż przed pandemią - podała RPP w komunikacie po posiedzeniu. NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu SPW i obligacji z gwarancją Skarbu Państwa oraz oferował kredyt wekslowy. Rada podtrzymała ocenę, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu i utrzymała odniesienie do kursu złotego.

"Można oczekiwać, że po spadku PKB w 2020 r., w przyszłym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej, choć poziom PKB prawdopodobnie pozostanie niższy niż przed pandemią. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca kształtowania się koniunktury, a jej źródłem pozostaje dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą. Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP. Wzrost aktywności może być natomiast ograniczany przez podwyższoną niepewność oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. (...) Według aktualnych prognoz, PKB w IV kwartale obniży się wobec poprzedniego kwartału" - napisano.

RPP podtrzymała sformułowanie dotyczące kursu złotego.

"Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP" - napisano.

Rada poinformowała, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Rada podtrzymała także, że polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP.

"Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - dodano.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. grudnia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
henk54
"stabilizuje inflację"?? Nie ośmieszajcie się. W całej Europie nikt nie ma takiej inflacji jak Polska, notorycznie powyżej celu.
macierz
Do tej pory mówiono, że zorganizowanie nowego funduszu bez Polski i Węgier nie będzie łatwe i zajmie dużo czasu. Teraz okazuje się, że może on powstać szybko, w ciągu kilku tygodni. 

Rozważana jest opcja tzw. wzmocnionej współpracy, czyli porozumienia krajów, które chcą przystąpić do nowego funduszu
Do tej pory mówiono, że zorganizowanie nowego funduszu bez Polski i Węgier nie będzie łatwe i zajmie dużo czasu. Teraz okazuje się, że może on powstać szybko, w ciągu kilku tygodni. 

Rozważana jest opcja tzw. wzmocnionej współpracy, czyli porozumienia krajów, które chcą przystąpić do nowego funduszu w ramach Unii. 

To byłby przerzucony most do czasu znalezienia rozwiązania dla 27 państw - przekazało źródło w KE. 

Oczywiście ten fundusz, jak i wszelkie wypłaty z przyszłego budżetu, nawet te w ramach prowizorium, będą już warunkowane przestrzeganiem zasad praworządności w ramach nowego mechanizmu.

Prowizorium budżetowe oznacza, że Polska może stracić w przyszłym roku część funduszy spójności - np. na budowę dróg czy oczyszczalnie ścieków. Nie będzie nowych płatności np. na modernizację wsi. Może nie być także w przyszłym roku programu wymiany studentów Erasmus+.

Przypomnijmy, że Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. W ubiegły czwartek premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban, podpisali deklarację, w której podkreślili, że wspólnym celem obu rządów jest "przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego".
Krótko mówiąc, jaja jak berety, hehe.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki