REKLAMA

ROVITA S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji ROVITA S.A. w celu ich dematerializacji.

2020-10-22 13:30
publikacja
2020-10-22 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ROVITA S.A.
Temat
Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji ROVITA S.A. w celu ich dematerializacji.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach, w związku z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu w siedzibie Emitenta w Niedomicach, przy ul. Niedomickiej 2, 32-132 Niedomice, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami.

Podstawa szczegółowa: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Marek Maroszek Wiceprezes Zarządu Marek Maroszek
2020-10-22 Urszula Mróz Prezes Zarządu Urszula Mróz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki