REKLAMA

ROVITA: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji ROVITA S.A. w celu ich dematerializacji.

2020-09-28 15:53
publikacja
2020-09-28 15:53
Zarząd Spółki ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach, w związku z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej papierowej do złożenia ich w siedzibie Spółki do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu w siedzibie Emitenta w Niedomicach, przy ul. Niedomickiej 2, 32-132 Niedomice, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


Podstawa szczegółowa: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798)
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki