ROPCZYCE: Żądanie Akcjonariusza umieszczenia zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał

2019-06-06 15:13
publikacja
2019-06-06 15:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_2119.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Żądanie Akcjonariusza umieszczenia zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 roku otrzymał od Akcjonariusza posiadającego powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez sygnatariuszy porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego w dniu 26 listopada 2018 roku dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (RB 54/2018), żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. (NWZ) dodatkowych punktów porządku obrad o następującym brzmieniu:
1) punktu nr 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce”;
2) punktu nr 8 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie”.

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia treść ww. żądania uzupełnienia porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem zaproponowanym i przez akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ zgodnie z otrzymanym żądaniem.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 2119.pdfZałącznik do RB 2119.pdf Załącznik do RB 2119

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-06 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2019-06-06 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki