PILNE

ROPCZYCE: Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej - Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. z siedzibą w Chinach

2020-05-20 15:12
publikacja
2020-05-20 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej - Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. z siedzibą w Chinach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu likwidacji spółki Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd.(dalej „WFOE”), z siedzibą w Haicheng, Chiny, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka WFOE nie prowadziła działalności gospodarczej i nie podlegała konsolidacji w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta.
Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki WFOE stanowi przesłankę do zwiększenia do 100% odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych w tej spółce udziałów, który będzie miał wpływ na wynik finansowy Emitenta i Grupy Kapitałowej w II kwartale 2020 roku. Wynika to z uwarunkowań historycznych tej inwestycji i nie wpływa na bieżącą płynność finansową Emitenta.
Szacunkowa wartość odpisu do ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta na dzień podjęcia decyzji o likwidacji spółki wynosi ok. 1,8 mln zł.
Decyzja o likwidacji spółki zależnej Emitenta w Chinach podyktowana jest dynamicznymi zmianami uwarunkowań geopolitycznych i globalnych w gospodarce światowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2020-05-20 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki