ROPCZYCE: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00

2019-06-05 11:15
publikacja
2019-06-05 11:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 25/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotyczącego doręczenia Spółce odpisu wniesionego przez ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00 – informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XVI Wydziałem Gospodarczym, odbyła się rozprawa przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał ww. Zgromadzenia. Po przeprowadzonym postępowaniu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, którym oddalił powództwo ZM Invest S.A. w całości oraz zasądził od ZM Invest S.A. na rzecz Spółki koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2019-06-05 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki