26,0000 zł
4,42% 1,1000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 25/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotyczącego doręczenia Spółce odpisu wniesionego przez ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00 – informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XVI Wydziałem Gospodarczym, odbyła się rozprawa przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał ww. Zgromadzenia. Po przeprowadzonym postępowaniu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, którym oddalił powództwo ZM Invest S.A. w całości oraz zasądził od ZM Invest S.A. na rzecz Spółki koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2019-06-05 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.