PILNE

ROPCZYCE: Informacja o zamiarze utworzenia spółki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

2020-05-20 15:17
publikacja
2020-05-20 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Informacja o zamiarze utworzenia spółki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac związanych z przygotowaniem do powołania Spółki w 100% zależnej od Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Misją Spółki będzie rozwijanie działalności handlowej i marketingowej w zakresie wyrobów ogniotrwałych produkowanych przez Emitenta, na rynkach Ameryki Północnej.
Po przygotowaniu biznesplanu oraz niezbędnych dokumentów formalno – prawnych, rejestracja spółki może nastąpić jeszcze w II kwartale 2020 roku. Kapitał założycielski Spółki zostanie opłacony ze środków własnych Emitenta, a jego poziom wynikał będzie z biznesplanu inwestycji.
Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej związany jest z realizowaną strategią rozwoju, której istotnym elementem jest dywersyfikacja geograficzna sprzedaży i rozwój rynków eksportowych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku. Zakłada się, że inwestycja stworzy podstawy do dalszego rozwijania sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie na perspektywicznych dla Spółki rynkach Ameryki Północnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2020-05-20 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki