REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: wyniki finansowe

2020-03-11 07:00
publikacja
2020-03-11 07:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Ronson_Management_Board_Report_2019_PLN_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20200308_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2019_for_publication.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ronson_Consolidated_Annual_Financial_Statements_2019_PLN_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_RD_Audit_report_PAS_consolidated_JZP_(P).T.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ronson_Management_Board_Report_2019_ENG_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20200308_Supervisory_Board_report_2019_for_publication.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ronson_Consolidated_Annual_Financial_Statements_2019_ENG_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_RD_Audit_report_ISA_consolidated_JZP_(E).T.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody 232.618 294.087 54.110 69.002
II. Zysk brutto 44.322 45.690 10.310 10.720
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 22.081 18.663 5.136 4.379
IV. Zysk netto/(strata netto) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17.414 13.498 4.051 3.167
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52.705 14.095 12.260 3.307
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.338) 1.708 (311) 401
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (56.604) 20.165 (13.167) 4.731
VIII. Zwiekszenie/(zmniejszenie) netto środków pienięznych i ich ekwiwalentów (5.237) 35.968 (1.218) 8.439
IX. Średnia liczba akcji (podstawowa) 163.689.616 164.010.813 163.689.616 164.010.813
X. Zysk/(strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) 0,106 0,082 0,025 0,019
XI. Zapasy i grunty przeznaczone pod zabudowę 762.381 643.154 179.005 149.571
XII. Aktywa razem 943.183 805.121 221.456 187.237
XIII. Zaliczki otrzymane 254.970 152.452 59.866 35.454
XIV. Zobowiązania długoterminowe 161.248 191.092 37.861 44.440
XV. Zobowiązania krótkoterminowe (w tym zlaiczki otrzymane) 431.441 270.549 101.301 62.918
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 350.494 343.480 82.295 79.879
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ronson_Management Board Report_2019_PLN_Final.pdfRonson_Management Board Report_2019_PLN_Final.pdf
20200308 Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2019 for publication.pdf20200308 Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2019 for publication.pdf
Ronson_Consolidated_Annual_Financial_Statements_2019_PLN_Final.pdfRonson_Consolidated_Annual_Financial_Statements_2019_PLN_Final.pdf
19 RD Audit report PAS consolidated JZP (P).T.PDF19 RD Audit report PAS consolidated JZP (P).T.PDF
Ronson_Management Board Report_2019_ENG_Final.pdfRonson_Management Board Report_2019_ENG_Final.pdf
20200308 Supervisory_Board_report_2019 for publication.pdf20200308 Supervisory_Board_report_2019 for publication.pdf
Ronson_Consolidated_Annual_Financial_Statements_2019_ENG_Final.pdfRonson_Consolidated_Annual_Financial_Statements_2019_ENG_Final.pdf
19 RD Audit report ISA consolidated JZP (E).T.PDF19 RD Audit report ISA consolidated JZP (E).T.PDF

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-11 Boaz Haim Prezes Zarządu
2020-03-11 Yaron Shama Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
2020-03-11 Andrzej Gutowski Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu
2020-03-11 Alon Haver Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki