REKLAMA
WAŻNE

RONSON DEVELOPMENT SE: wyniki finansowe

2020-03-11 06:58
publikacja
2020-03-11 06:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
19_RD_Audit_report_PAS_standalone_JZP_(P).T.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20200308_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2019_for_publication.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ronson_Company_only_Annual_2019_PLN_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ronson_Management_Board_Report_2019_PLN_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_RD_Audit_report_ISA_standalone_JZP_(E).T.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20200308_Supervisory_Board_report_2019_for_publication.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ronson_Company_only_Annual_2019_ENG_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ronson_Management_Board_Report_2019_ENG_Final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Inwestycje w jednostkach zależnych 419.835 407.309 98.576 94.723
II. Pożyczki udzielone jednostkom zależnym 113.829 155.836 26.727 36.241
III. Aktywa razem 543.203 566.599 127.542 131.767
IV. Zobowiązania długoterminowe 151.078 153.683 35.473 35.740
V. Zobowiązania krótkoterminowe 41.631 69.436 9.775 16.148
VI. Kapitał własny 350.494 343.480 82.295 79.879
VII. Przychody z tytułu usług zarządzania świadczonych dla jednostek zależnych 6.456 9.281 1.502 2.178
VIII. Przychody finansowe (głównie z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom zależnym) 7.352 8.457 1.710 1.984
IX. Koszty finansowe (głównie z tytułu odsetek od obligacji) (11.278) (11.908) (2.623) (2.974)
X. Zysk po uwzględnieniu wyniku jednostek zależnych 17.414 13.498 4.051 3.167
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13.890) 11.512 (3.231) 2.701
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47.756 (6.871) 11.109 (1.612)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28.840) (2.746) (6.709) (644)
XIV. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pienięznych i ich ekwiwalentów 5.026 1.895 1.169 445
XV. Średnia liczba akcji (podstawowa) 163.689.616 164.010.813 163.689.616 164.010.813
XVI. Zysk/(strata) netto przypadający na jedna akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) 0,106 0,082 0,025 0,019
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
19 RD Audit report PAS standalone JZP (P).T.PDF19 RD Audit report PAS standalone JZP (P).T.PDF
20200308 Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2019 for publication.pdf20200308 Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2019 for publication.pdf
Ronson_Company only_Annual_2019_PLN_Final.pdfRonson_Company only_Annual_2019_PLN_Final.pdf
Ronson_Management Board Report_2019_PLN_Final.pdfRonson_Management Board Report_2019_PLN_Final.pdf
19 RD Audit report ISA standalone JZP (E).T.PDF19 RD Audit report ISA standalone JZP (E).T.PDF
20200308 Supervisory_Board_report_2019 for publication.pdf20200308 Supervisory_Board_report_2019 for publication.pdf
Ronson_Company only_Annual_2019_ENG_Final.pdfRonson_Company only_Annual_2019_ENG_Final.pdf
Ronson_Management Board Report_2019_ENG_Final.pdfRonson_Management Board Report_2019_ENG_Final.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-11 Boaz Haim Prezes Zarządu
2020-03-11 Yaron Shama Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu
2020-03-11 Andrzej Gutowski Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Wiceprezes Zarządu
2020-03-11 Alon Haver Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki