REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Zmiana przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości

2021-04-13 18:52
publikacja
2021-04-13 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Zmiana przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10 / 2021 z dnia 3 marca 2021 roku, dotyczącego zawarcia umowy przedwstępnej nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie, dzielnicy Ursynów, o powierzchni około 2,4 tys. m2 („Nieruchomość”) („Umowa Przedwstępna”), Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia 2021 roku, spółka zależna Emitenta: Ronson Development SPV3 spółka z o.o. („Spółka”) zawarła aneks do Umowy Przedwstępnej, na podstawie którego termin zawarcia umowy ostatecznej został przedłużony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Jednocześnie aneks przewiduje zapłatę ok. 75% ceny za Nieruchomość w formie zadatku i zaliczki niezwłocznie po spełnieniu przez sprzedającego określonych warunków, w szczególności ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń.

Pozostałe istotne postanowienia Umowy Przedwstępnej zawartej przez Spółkę nie uległy zmianie.

O zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Amendment of significant preliminary agreement of purchase of
plot


In reference to the current report no. 10 / 2021 dated 3 March 2021,
regarding conclusion of the preliminary agreement for the purchase of
the perpetual usufruct right of a plot of land located in Warsaw,
Ursynów district, with an area of c.a. 2.4 thousand m2 (the “Property”)
(the “Preliminary Agreement”), the management board of Ronson
Development SE (the “Issuer”), hereby announces that today, i.e. on 13
April 2021, the Issuer’s subsidiary, Ronson Development SPV3 spółka z
o.o. (the “Company”), entered into an annex to the Preliminary
Agreement, based on which the term for conclusion of the final agreement
was prolonged to 31 December 2023. At the same time, the annex provides
for the payment of c.a 75% of the price for the Property in the form of
a down payment (zadatek) and an advance payment (zaliczka) immediately
after the seller meets certain conditions, in particular the
establishment of appropriate collaterals.


The remaining material provisions of the Preliminary Agreement did not
change.


The Issuer will announce the conclusion of the final purchase agreement
in a separate current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 Boaz Haim Prezes Zarządu
2021-04-13 Yaron Shama Wiceprezes ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki