RONSON DEVELOPMENT SE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 11 czerwca 2019 r.

2019-06-11 18:21
publikacja
2019-06-11 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ronson_ZWZ_11Jun2019_podjete_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ronson_OGM_11Jun2019_adopted_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 11 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ronson_ZWZ 11Jun2019 podjęte uchwały.pdfRonson_ZWZ 11Jun2019 podjęte uchwały.pdf załącznik do raportu - wersja polska
Ronson OGM 11Jun2019 adopted resolutions.pdfRonson OGM 11Jun2019 adopted resolutions.pdf Załącznik do raportu - tłumaczenie na język angielski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Ronson
Development SE on 11 June 2019


The Management Board of Ronson Development SE with its seat in Warsaw
(the “Company”) informs that the attached resolutions were adopted at
the Ordinary General Meeting of the Company held on 11 June 2019.


Legal grounds: § 19 section 1 point 6 of Polish Regulation of the
Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic
information published by issuers of securities and on the conditions
under which such information may be recognized as being equivalent to
information required by the legal regulations of a state that is not an
EU member state (Journal of Laws of 2018 year, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Nir Netzer Prezes Zarządu
2019-06-11 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki