RONSON DEVELOPMENT SE: Rozpoczęcie kolejnej wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej w niezmienionym składzie

2019-06-11 18:42
publikacja
2019-06-11 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_nowych_Czlonkow_Rady_Nadzorczej_zalacznik_do_RB_35-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resumes_of_new_Supervisory_Board_Members_Attachment_to_CR_35-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Rozpoczęcie kolejnej wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej w niezmienionym składzie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o zakończeniu aktualnej wspólnej pięcioletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołało dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki (Amosa Luzon, Alona Kadouri, Ofera Kadouri, Przemysława Kowalczyka, Shmuela Rofe oraz Piotra Palenika) na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję.
Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej zalącznik do RB 35-2019.pdfŻyciorysy nowych Członków Rady Nadzorczej zalącznik do RB 35-2019.pdf załącznik do raportu - wersja polska
Resumes of new Supervisory Board Members Attachment to CR 35-2019.pdfResumes of new Supervisory Board Members Attachment to CR 35-2019.pdf załącznik do raportu - tłumaczenie na język angielski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: The commencement of a subsequent joint five-year term of office
of the Supervisory Board in an unchanged composition


The Management Board of Ronson Development SE (the “Company”) hereby
announces that on 11 June 2019, the Ordinary General Meeting decided to
terminate the current joint five-year term of office of Members of the
Supervisory Board and appointed the current Members of the Supervisory
Board (Amos Luzon, Alon Kadouri, Ofer Kadouri, Przemysław Kowalczyk,
Shmuel Rofe and Piotr Palenik) for a subsequent joint term of office of
five years.


Resumes of appointed Supervisory Board Members are presented in the
attachement to this current report.

Legal basis: § 5 point 5 of the Regulation of the Minister of Finance of
29 March 2018 on current and periodic disclosures by issuers of
securities and the conditions for recognising as equivalent the
information that is required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Nir Netzer Prezes Zarządu
2019-06-11 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki