0,9000 zł
1,12% 0,0100 zł
Ronson Europe NV (RON)

Nabycie akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_31-2019_buyback_10Jun2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_CR_31-2019_buyback_10Jun2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE ("Emitent") niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
• w dniu 4 czerwca 2019 roku nabył 2 355 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,867 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 042,84 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00144% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 5 czerwca 2019 roku nabył 2 364 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,873 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 064,43 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00144% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 6 czerwca 2019 roku nabył 2 349 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,878 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 061,38 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00143% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 7 czerwca 2019 roku nabył 1 351 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,88 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1 188,88 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00082% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 335 413 akcji, które stanowią 0,20451% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 3 – 7 czerwca 2019 roku.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Załącznik RB 31-2019 buyback 10Jun2019.pdfZałącznik RB 31-2019 buyback 10Jun2019.pdf załącznik nr 1 - wersja polska
Attachment CR 31-2019 buyback 10Jun2019.pdfAttachment CR 31-2019 buyback 10Jun2019.pdf załącznik nr 1 - tłumaczenie na język angielski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Purchase of own shares


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) hereby
announces that within the implementation of the share buyback program
approved by the Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of
the Issuer dated 24 January 2019 (current report No. 2/2019 dated 24
January 2019), the brokerage house, acting on the Issuer’s account:


on 4 June 2019 purchased 2,355 Issuer’s treasury shares for an average
price of PLN 0.867 per share. The total value of shares purchased
amounted to PLN 2,042.84. The purchased shares constitute 0.00144% of
the share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer,


on 5 June 2019 purchased 2,364 Issuer’s treasury shares for an average
price of PLN 0.873 per share. The total value of shares purchased
amounted to PLN 2,064.43. The purchased shares constitute 0.00144% of
the share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer,


on 6 June 2019 purchased 2,349 Issuer’s treasury shares for an average
price of PLN 0.878 per share. The total value of shares purchased
amounted to PLN 2,061.38. The purchased shares constitute 0.00143% of
the share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer,


on 7 June 2019 purchased 1,351 Issuer’s treasury shares for an average
price of PLN 0.88 per share. The total value of shares purchased
amounted to PLN 1,188.88. The purchased shares constitute 0.00082% of
the share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer.


The total number of own shares held by the Issuer after considering the
above transactions is 335,413 shares, which constitute 0.20451% of the
share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer.


Attached the Issuer submits a list with detailed information on
transactions of purchase of own shares effected between 3 – 7 June 2019.

Legal basis: Article 2 para. 3 Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council with regard to regulatory
technical standards regarding the conditions applicable to buy-back
programs and stabilization measures in connection with article 5 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (the Market Abuse Regulation)
and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of
the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Nir Netzer Prezes Zarządu
2019-06-10 Rami Geris Wiceprezes
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.