RONSON DEVELOPMENT SE: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE

2019-06-11 18:28
publikacja
2019-06-11 18:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE ("WZA"), które odbyło się 11 czerwca 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Spółki:
Akcjonariusz: I.T.R. Dori B.V.
Liczba akcji: 87 449 187
Liczba głosów: 87 449 187
Udział w ogólnej liczbie głosów: 53,32%
Udział w liczbie głosów na WZA: 60,41%

Akcjonariusz: RN Residential B.V.
Liczba akcji: 20 900 000
Liczba głosów: 20 900 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,74%
Udział w liczbie głosów na WZA: 14,44%

Akcjonariusz: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji: 23 800 000
Liczba głosów: 23 800 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,51%
Udział w liczbie głosów na WZA: 16,44%

Akcjonariusz: Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji: 10 000 000
Liczba głosów: 10 000 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,10%
Udział w liczbie głosów na WZA: 6,91%

* spółki ITR Dori B.V. oraz RN Residential B.V. są pośrednio kontrolowane przez A. Luzon Development and Energy Group Ltd.
* wskazany powyżej udział w ogólnej liczbie głosów nie uwzględnia faktu posiadania przez Spółkę akcji własnych.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Shareholders holding at least 5% of the voting rights at the
Ordinary General Meeting of Ronson Development SE


The Management Board of Ronson Development SE with its registered seat
in Warsaw (the “Company”), hereby informs that the following
shareholders held at least 5% of voting rights at the Ordinary General
Meeting of Ronson Development SE (the “GM“) held on 11 June 2019 in
Warsaw, in the Company’s office:


Shareholder: I.T.R. DORI B.V.


Number of shares: 87 449 187


Number of voting rights: 87 449 187


Percentage of the total number of voting rights in the Company: 53.32%


Percentage of votes exercised at the GM: 60.41%

Shareholder: RN Residential B.V.


Number of shares held: 20 900 000 


Number of voting rights: 20 900 000


Percentage of the total number of voting rights in the Company: 12.74%


Percentage of votes exercised at the GM: 14.44%

Shareholder: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny


Number of shares held: 23 800 000


Number of voting rights: 23 800 000


Percentage of the total number of voting rights in the Company: 14.51%


Percentage of votes exercised at the GM: 16.44%

Shareholder: Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny


Number of shares held: 10 000 000


Number of voting rights: 10 000 000


Percentage of the total number of voting rights in the Company: 6.10%


Percentage of votes exercised at the GM: 6.91%

* the companies ITR Dori B.V. and RN Residential B.V. are indirectly
controlled by A. Luzon Development and Energy Group Ltd.


* the share in the total number of votes indicated above does not take
into account the fact that the Company has own shares.


Legal grounds: Art. 70.3 of the Act dated 29 July 2005 on Public
Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial
Instrument to Organized Trading System and Public Companies.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Nir Netzer Prezes Zarządu
2019-06-11 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki